Stručni ispiti / 27. kolovoza 2014.

Materijali za stručno-metodičku priprema za poslove stručnog suradnika psihologa DV-a i polaganje stručnog ispita

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za pripravnike stručne suradnike psihologe dječjih vrtića i mentore u organizaciji više savjetnice za stručne suradnike i nastavnike psihologije Teodore Dubrović, prof. na temu  Stručno-metodička priprema za poslove stručnog suradnika psihologa u dječjem vrtiću i polaganje stručnog ispita.

Dokumenti