Stručni ispiti / 16. prosinca 2021.

Materijali za pripremu stručnog ispita pripravnika geografije u ispitnom centru Zadar

Stručni skup za pripravnike goeografije, koji stručni ispit polažu u ispitnom centru u Zadru, održan je 10. prosinca 2021. godine. U nastavku objavljujemo korisne materija koji svakom pripravniku mogu pomoći u pripremi stručnoga ispita.

Materijali

(zip: 2,31 MB)

Preuzmi