Stručni ispiti / 20. kolovoza 2015.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Zadar, srpanj 2015.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za pripravnike geografije održanog 2. srpnja 2015. godine u OŠ Šime Budinića u Zadru pod nazivom „Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz geografije“.

Dokumenti