Stručni ispiti / 10. srpnja 2014.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Osijek lipanj 2014.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za pripravnike, učitelje i nastavnike geografije Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita, održanog 30. lipnja 2014. u OŠ Ivana Filipovića u Osijeku.

Dokumenti