Stručni ispiti / 25. siječnja 2017.

Materijale sa stručnog skupa za stručne suradnike knjižničare pripravnike i njihove mentore, siječanj 2017.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za stručne suradnike knjižničare pripravnike i njihove mentore koji je održan 19. siječnja 2017. godine u Zagrebu.

Dokumenti