Stručni ispiti / 18. listopada 2010.

Ispitni rokovi i upute za prijavu

Ispitni rokovi za odgojitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima:

  • siječanj
  • ožujak
  • svibanj
  • rujan
  • studeni

Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama:

  • od 15. siječnja do 1. ožujka
  • od 15. travnja do 1. lipnja
  • od 1. listopada do 15. studenoga

Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola:

  • od 10. veljače do 10. travnja
  • od 10. listopada do 10. prosinca 

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima). Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 20. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću odnosno člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima osim u slučajevima kad se troškovi polaganja stručnog ispita podmiruju iz sredstava dječjeg vrtića odnosno iz Državnog proračuna.

Popis prijavljenih pristupnika za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena, mjesta i škole u kojoj će se održati stručni ispit objavljuje se na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.