Objave / 16. studenoga 2021.

Sporazum o suradnji Agencije i NCVVO-a

Dvije iznimno važne obrazovne institucije u čijem su fokusu rada prvenstveno učenici, njihovi rezultati, vrednovanje i praćenje, a potom i svi odgojno-obrazovni radnici, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja potpisali su 16. studenoga 2021. godine Sporazum o suradnji u području odgoja i obrazovanja.

Sporazum o suradnji potpisali su dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje i Vinko Filipović, prof., ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Dugogodišnja suradnja AZOO-a i NCVVO-a ovim će se sporazumom unaprijediti i učvrstiti s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja.  

Suradnja između institucija prvenstveno će se odnositi na zajedničke aktivnosti prezentacije rezultata ispita državne mature, nacionalnih ispita i međunarodnih evaluacija, kao i provedbu istraživanja koja koriste rezultate vanjskog vrednovanja obrazovanja. Planirano je, istaknula je ravnateljica Dubravka Brezak Stamać da, kao i prethodnih godina, predmetni koordinatori NCVVO-a sudjeluju na stručnim usavršavanjima koja organizira Agencije, te prezentiraju rezultate državne mature i nacionalnih ispita. Isto tako dogovorena je suradnja u organizaciji i provođenju usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u području ocjenjivanja i vrednovanja ishoda učenja i suradnja na projektu vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova.