Objave / 10. ožujka 2022.

Smjernice, upute, preporuke i prijedlozi aktivnosti školama za inkluziju ranjive skupine učenika izbjeglica

Agencija za odgoj i obrazovanje izradila je smjernice za učitelje, nastavnike i stručne suradnike s ciljem osnaživanja djece, mladih i roditelja u kriznim situacijama, a kako bi pomogli svim odgojno-obrazovnim radnicima u informiranju djece i mladih vezano uz novonastalu situaciju, odnosno rat u Ukrajini.

Smjernice, upute, preporuke i prijedlozi aktivnosti učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama za inkluziju ranjive skupine učenika izbjeglica

(pdf: 743,34 KB)

Preuzmi

Smjernice, upute, preporuke i prijedlozi aktivnosti učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama za osnaživanje djece i mladih za pravovremenu i učinkovitu reakciju u kriznim situacijama

(pdf: 911,40 KB)

Preuzmi