Programi / 13. siječnja 2023.

Završen ciklus modulanog stručnog usavršavanja za održivi razvoj

U razdoblju od 29. travnja 2021. do 27. prosinca 2022. održano je 6 modula edukacije Održivoga razvoja s uglavnom istom skupinom sudionika. Sudjelovalo je 12 sudionika i dvije voditeljice: Marina Ništ, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju te Sanda Mlačić, prof., nastavnica njemačkoga i engleskog jezika u Prvoj hrvatskoj sušačkoj gimnaziji Rijeka. Edukacija od 6 jednodnevnih modula tijekom dvije godine namijenjena je bio učiteljima/nastavnicima/stručnim suradnicima svih struka, zainteresiranima za provedbu projekata odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. Teme modula bile su: 1. Projekt usavršavanja učitelja i nastavnika za obrazovanje za održivi razvoj 2. Koncept održivog razvoja 3. Određivanje kriterija kvalitete za projekte održivog razvoja 4. Međupredmetna tema Održivi razvoj 5. Kompetencije učitelja/nastavnika poželjne za rad na projektima 6. Kompetencije učenika koje će se razvijati tijekom rada na projektu.

Nakon svakog modula napravljena je evaluacija te je svaki sljedeći modul dodatno oblikovan prema prijedlozima sudionika.

Kompetencije koje su sudionici stekli tijekom edukacije ostvarene su u pojedinim modulima, ali i sustavno tijekom svih modula. Prva su tri modula održana online, a ostali uživo.

U prvom modulu sudionici su upoznati sa stvarnim značenjem pojma održivoga razvoja, a zatim su stjecali znanje o kriterijima kvalitete projekta održivoga razvoja, osobinama i kompetencijama učitelja/nastavnika poželjnim za suradnički rad na projektima, kompetencijama koje se razvijaju kod učenika u ovim projektima, a počeli su i planirati svatko svoj projekt.

U drugom su modulu sudionici trebali razumjeti i biti u stanju primijeniti kriterije kvalitete obrazovanja za održivi razvoj, povezati ih s iskustvom ostalih sudionika, idejno postaviti vlastiti projekt iz područja održivoga razvoja i predstaviti ga ostalim sudionicima te primijeniti metodu Sokratovskog razgovora (s kritičkim prijateljem) za istraživanje postojećeg stanja koje je baza za provođenje i ostvarenje projekta.

Tijekom trećega modula sudionici su  predstavili skicu vlastitog projekta, promišljali o njemu i ocijenili ga prema zadanim kriterijima kvalitete. Naučili su primijeniti različite metode za istraživanje postojećeg stanja projekta i prikupljanje podataka te usvojili strategiju ekspertnih grupa. Razvijali su pozitivan stav prema osobnim dosezima i ulozi u radu na projektu, prepoznali i osvijestili ulogu kritičkog prijatelja te bili spremni primijeniti metodu akcijskog istraživanja, kritički se osvrnuti na nju i odrediti moguće načine njezine uporabe u vlastitom projektu.

Četvrti modul održan je uživo i omogućio je sudionicima raspravu o primjeni i vrednovanju metoda prikupljanja podataka i povezivanju svoga projekta s međupredmetnom temom Održivi razvoj. Također su razvijali vještine aktivnog slušanja i refleksivnog praktičara, revidiranja ciljeva i/ili pojedinih dijelova cjelokupnog projekta, pronalaženja suradnika i dokumentiranja rada na projektu.

Za  peti su modul sudionici pripremili miniradionice kojima je cilj bio pridobiti kolege i učenike za uključivanje u projekt. Prije predstavljanja radionica sudionici su sastavljali elemente i kriterije vrednovanja da bi mogli prepoznati važnost i značenje evaluacije te su odredili metode njezine provedbe. Usporedili su ostvarene rezultate u odnosu na postavljene ciljeve te prepoznali princip triangulacije kod korištenih metoda rada na projektu i pri prikupljanju podataka (metoda Šest šešira). Razmijenili su iskustva u korištenju različitih aktivnosti za učenike koje zadovoljavaju kriterije kvalitete odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.

U posljednjem, šestom modulu cilj je bio da sudionici predstave svoje projekte, međusobno razmijene metodičke modele i temeljem iskustvenog učenja promišljaju o njihovoj učinkovitosti u odnosu na učenike. Prema dobivenom jedinstvenom obrascu, trebali su obrazložiti  izbor teme, značenje za sudjelovanje učenika u obrazovanju za održivi razvoj i završno vrednovati vlastiti projekt, istaknuti razvoj osobnih i učeničkih kompetencija te analizirati i kreirati održivost projekta. Svi su sudionici dali povratne informacije ostalim sudionicima o njihovim projektima te vrednovali zajednički rad tijekom šest modula edukacije. Iz nekih je škola bilo više sudionika, a uspješno je završeno 7 projekata koji su prikazani na posljednjem susretu.

Tijekom svakog modula sudionici su neprestano aktivno sudjelovali u radu. Ideja je bila omogućiti im osobno iskustvo sudjelovanja u različitim aktivnostima koje mogu primijeniti u radu s učenicima, kolegama ili samostalno. Korištene su različite metode, tehnike i oblici rada za poučavanje, provođenje istraživanja u svim etapama, refleksiju i evaluaciju rada svih sudionika u projektu. Korištene su i primjerene rekreativne aktivnosti koje su omogućavale održavanje dinamike u  dugotrajnom radu. S obzirom da je edukacija razvojnog tipa, nakon svakog modula sudionici su imali domaću zadaću u obliku različitih aktivnosti koje su bile okosnica sljedećeg susreta.

Sav korišteni materijal dostupan je sudionicima edukacije.

Sudionici u evaluaciji nakon svakog pojedinog modula ističu veliku važnost ovakvog stručnog usavršavanja za njihov rad, ukazuju na pripremljenost voditeljica, suradnju s njima te suradnju sa svim sudionicima. Navode što im je predstavljalo zadovoljstvo i lakoću u radu, ali i zadatke koji su im bili izazov, što su novo naučili i koje su kompetencije stekli ili poboljšali. Završna evaluacija pokazuje zadovoljstvo sudionika i njihovu spremnost za samostalno i kvalitetno planiranje i provođenje projekata iz područja održivoga razvoja u školi sa svojim učenicima i s kolegama različitih struka. Prosječna završna ocjena završnog i svakoga modula pojedinačno je 5.00.

Detaljnija evaluacija nalazi se u zasebnom dokumentu.

Izvješće sastavila: Marina Ništ, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju

Evaluacija

(docx: 68,14 KB)

Preuzmi