Natjecanja i smotre / 20. svibnja 2019.

Predškolci prezentirali 45 projekata na državnoj smotri

Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske, u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje održana je u Zadru od 15. do 17. svibnja 2019. godine. Na smotri je sudjelovalo 168 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja te je prikazano 45 projekata.

Ovogodišnja je smotra bila od posebnog značaja jer se navršava 20 godina provođenja programa u odgojno-obrazovnoj praksi u svim ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u RH-a te prilika za utvrđivanje postignuća i određivanje smjernica za buduće korake u njegovu kvalitetnom ostvarivanju.

Smotra je otvorena himnom koju su otpjevale učenice Osnovne škole Bartol Kašić, Paula Kalcina i Leticija Maltež.

Na svečanom otvaranju Državne smotre projekata u ime gradonačelnika Zadra sudionike je pozdravio pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo gospodin Joso Nekić, prof. hrvatskoga jezika.

O značaju i važnosti kvalitetnog ostvarivanja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo vlade Republike Hrvatske u uvodnome dijelu govorila je viša savjetnica mr. sc. Andreja Silić, koordinatorica smotre za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Izlaganje o Planiranju i provođenju projekata održala je prof. dr. sc. Ivanka Stričević te je podsjetila na činjenicu da se u hrvatskim dječjim vrtićima još od 1999. godine, kada Vlada Republike Hrvatske objavljuje Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava, provode aktivnosti koje su rezultat promišljanja kako planske dokumente oživotvoriti u praksi na načelima razvoja dječjeg vrtića u kojem se, živeći u pravima i zalažući za njih, uči o ljudskim pravima kroz učenje o sebi, o drugima, o zajednici i svijetu kao cjelini. Također je podsjetila da operacionalizaciju ovih ciljnih vrijednosti koje su temelj učenja o pravima, nije moguća bez razvoja kompetencija građanskog odgoja. Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje iz 2015. godine navedene se kompetencije razvijaju stvaranjem uvjeta i poticanjem djeteta na pozitivan stav prema sebi i drugima, odgovorno ponašanje, uzajamno pomaganje, prihvaćanje i poštovanje, poštivanje različitosti, samopoštovanje i osposobljavanje za učinkovito sudjelovanje u razvoju demokratskih odnosa u vrtiću, zajednici i društvu na načelima pravednosti i mirotvorstva.

O Kriterijima vrednovanja projekata u području građanskog odgoja i obrazovanja govorila je Mirjana Milanović, prof. Izložila je osnovne kriterije za vrednovanje projekata u području građanskog odgoja i obrazovanja, koji se odnose na procjenu radi li se zaista o radu s djecom koji možemo nazvati projektnim i ako da, radi li se o projektu koji pripada području odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Također je podsjetila na činjenicu da Projektom smatra svaki zaokružen, cjelovit i složen pothvat čiji su cilj i dinamika definirani, a ostvaruje se u određenom vremenu, te zahtijeva koordinirane napore nekoliko ili većeg broja ljudi, službi, poduzeća i dr. Za razliku od bilo kojeg programa ili aktivnosti, projekt je točno vremenski određen i provodi se prema planiranim koracima. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo obuhvaća šest dimenzija građanske kompetencije djece predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi:

 • političku, koja uključuje područja pravila, pravde i demokratskog odlučivanja;
 • društvenu, koja uključuje područja razvoja socijalnih vještina i komunikacije, upravljanja emocijama, razvoja empatije i upravljanja sukobima;
 • ljudsko – pravnu, koja podrazumijeva podučavanje djeteta njegovim pravima i odgovornostima u tri aspekta – život U i učenje O i  ZA djetetova prava i odgovornosti;
 • gospodarsku u području poduzetništva i prava potrošača;
 • kulturološku u području vlastitog identiteta i području poštivanja različitosti;
 • ekološku u području zaštite okoliša, očuvanja prirodnih resursa i gospodarenja otpadom.

Iva Zenzerović Šloser, prof., održala je izlaganje o Suradnji organizacija civilnoga društva s odgojno-obrazovnim ustanovama u području građanskog odgoja i obrazovanja te je predstavila ključne pojmove i njihovu međusobnu povezanost i interakciju u cilju podizanja kvalitete građanskog odgoja i obrazovanja. Ključni pojmovi izlaganja bili su: građanin, civilno društvo, organizacije civilnog društva, građanski odgoj i obrazovanje, povelja Vijeća Europe o suradnji odgojno-obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva. Nadalje, predstavljena su moguća područja suradnje između organizacija civilnog društva predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova.

Na smotri je sudjelovalo 168 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te je prikazano 45 projekata, od kojih posebno izdvajamo:

 • Korak po korak u siguran dan, DV Vukovar I, Vukovar
 • Mali volonteri, DV Naša radost, Pregrada
 • Uvažavanje različitosti, DV Vrapče, Zagreb
 • Gdje stanuju knjige?, DV Zvirek, Stubičke Toplice,
 • Čuvari prirode, DV Cvrčak, Zagreb
 • Poznate hrvatske i svjetske građevine, DV Ivančica, Oriovac, Oriovac
 • Gledam didu čez oblok, DV Maslačak, Zaprešić
 • Mali i veliki – afirmacija humanih vrijednosti igrokazima u DV M. Sachsa, DV Milana Sachsa, Zagreb
 • Odgoj za održivi razvoj, DV Rijeka, CPO Maestral, PPO Maestral, Rijeka
 • Poštujmo naša pravila, DV Osmijeh, Šibenik
 • Poduzetnik je kad si sam sebi šef, DV Maslačak, Pakrac
 • Sam u kući, DV Duga Resa, Duga Resa
 • Različitost nas jača i spaja, DV Markuševec, Zagreb
 • Upoznajmo Afriku, DV En ten tini, Zagreb
 • Novac, DV Fijolica, Prelog
 • Čitajmo zajedno, DV Cvrčak, Čakovec, PO Pčelice
 • Istraživanje s djecom, DV Kolibri, Zagreb
 • Naš lepi Labin (dječjim očima kroz povijest Labina), DV Pjerina Vrbanac, Labin

Posebno vrijednim držimo međusobno razumijevanje, konstruktivne i kvalitetne rasprave praktičara, svih sudionika smotre te komentare i ulogu regionalnih koordinatora, koji su bili u ulozi procjenitelja projekata i moderatora rasprava: Željka Požgaj, mag. praesc. educ., Gordana Pećirko, odgojitelj savjetnik, Boja Milan Mustać, prof. ped., Mirela Peić, odgojitelj mentor, Vedrana Debijađi, prof. ped., Mirjana Malagić, odgojitelj savjetnik, Franica Lasić, prof., odgojitelj savjetnik, Asija Murica, prof. ped., stručni suradnik mentor, Dina Rendulić, prof., Gordana Patarčec, prof. ped., Marijana Miočić, prof. ped., Jelena Kulišić, prof., odgojitelj savjetnik, Klaudija Krmpotić, odgojitelj savjetnik, Loreta Prgin, prof. ped., Ljiljana Grđan, odgojitelj savjetnik, Zorana Butorac, prof., Klementina Komorčec, mag. paesc. educ., Kristina Ljubić, mag. praesc. educ., Gordana Krizmanić, prof.

U ulozi procjenitelja projekata bile su Jasna Šverko, mag. rehab. educ., Jasmina Hamer, mag. prim. educ. i mr. sc. Andreja Silić, više savjetnice AZOO-a. Procjenitelji projekata također su bile i Mirjana Milanović, prof., Ivona Nakić Vojnović, educ. reh. te prof. dr. sc. Ivanka Stričević.

Važnost državne smotre projekata vidimo u prilici za upoznavanje s radom različitih praktičara, njihovim načinima rada i rješavanja određenih izazova i problema u praksi, načinima praćenja i analiziranja postignuća te na temelju toga određivanja daljnjih koraka i prioriteta. Nadalje povezivanje praktičara i stvaranje profesionalnih zajednica za učenje i podršku, na bitno drugačiji način stvara uvjete za razvoj kompetencija svakog pojedinca, ali i predškolskih ustanova, koje u dijalogu s drugima na kvalitetniji način odgovaraju potrebama djece i njihovih roditelja te izgrađuju njima svojstven, prepoznatljiv kurikulum.

Prezentacije sa smotre (ZIP: 5. 73 MB)