Natjecanja i smotre / 4. ožujka 2018.

Popis pozvanih na državnu Smotru LiDraNo 2018.

Članovi prosudbenih povjerenstava za pojedine izraze i kategorije odabrali su radove učenika koji se pozivaju na državnu Smotru literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2018.

Državna smotra LiDraNo održat će se u Primoštenu od 19. do 23. ožujka 2018. godine: od 19. do 21. ožujka za učenike i mentore osnovnih škola, a od 21. do 23. ožujka za učenike i mentore srednjih škola.

Detaljan program održavanja smotre LiDraNo 2018. s uputama za sudionike u vezi s prijevozom, vremenima održavanja okruglih stolova, izložbi, proba i nastupa bit će objavljen naknadno na internetskoj stranici www.azoo.hr .

Priznanja i zahvalnice bit će otisnute u skladu s objavljenim podacima u tablicama.  Moguće ispravke objavljenih podataka (ime i prezime učenika i mentora, naziv škole) potrebno je poslati  najkasnije do 7. ožujka 2018. na e-adresu natjecanjaismotre@azoo.hr

Ako učenik ili mentor koji je pozvan na državnu smotru LiDraNo 2018., ne dolazi, škola je o tome dužna obavijestiti Agenciju za odgoj i obrazovanje pisanim putem na e-adresu tajnice Državnoga povjerenstva mica.mladineo-desnica@azoo.hr do 15. ožujka 2018.

Ako pozvani učenik ne dolazi, na njegovo mjesto ne može doći drugi učenik koji nije na popisu pozvanih. U slučaju spriječenosti mentora, škola je dužna imenovati pratnju učeniku o čemu obavještava tajnicu Državnoga povjerenstva.

Čestitamo svim učenicima i mentorima!

Državno povjerenstvo Smotre LiDraNo 2018.

OSNOVNE ŠKOLE

SREDNJE ŠKOLE