Natjecanja i smotre / 16. siječnja 2019.

Popis literature i tekstova za međužupanijsku razinu Natjecanja iz logike i filozofije

Objavljujemo popis literature za međužupanijska razina natjecanja iz logike i filozofije 2019.

Francis Bacon, Novi Organon, Naprijed, Zagreb, 1986., str. 37-39, 41-43, 48, 50-53, 67-70, 74-77, 92, 94-95, 97, 116-118, 121-125 (aforizmi iz prvog dijela: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 45, 48, 50, 51, 54, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 95, 96, 99, 104, 129; aforizmi iz drugog dijela: 1, 2, 3, 4).

René Descartes, Rasprava o metodi, Matica hrvatska, Zagreb, 1951., str. 21-24, 38, 59.

David Hume, „Istraživanje o ljudskom razumu“, u: Tomislav Reškovac, Filozofija: udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije, Profil, Zagreb, 2012., str. 134-136.

Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1984., str. 366-371.

Immanuel Kant, Metafizička polazna načela prirodne znanosti, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990., str. 5-18.

Immanuel Kant, Kritika rasudne snage, Kultura, Zagreb, 1957., str. 249-254.

Literatura (ZIP:13.76 Mb)