Natjecanja i smotre / 8. srpnja 2020.

Dopuna uputa za provedbu Natjecanja u debati 2020.

Dopuna uputa (DOCX: 14 KB)