Natjecanja i smotre / 8. srpnja 2020.

Dopuna uputa za provedbu Natjecanja iz vjeronauka – vjeronaučne olimpijade 2020.

Dopuna uputa  (DOC: 58 kb)