Natjecanja i smotre / 20. srpnja 2020.

Dopuna uputa za provedbu Natjecanja iz Islamskog vjeronauka 2020.

Dopuna upute  (DOCX: 18 KB)