Natjecanja i smotre / 11. ožujka 2009.

10. državno Natjecanje-izložba učenika likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna 2009.

Deseto državno Natjecanje-izložba učenika srednjih škola koji se obrazuju u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna održano je 9.-11. ožujka 2009. u Splitu u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje i suorganizaciji Graditeljske obrtničke i grafičke škole i Muzeja Ivana Meštrovića.

Natjecanje-izložba provelo se na školskoj i državnoj razini u dvije kategorije:

  1. natjecanjem-izložbom najboljih likovnih uradaka učenika koji su radili na zadanu temu-poticaj ,,Spomenička baština Ivana Meštrovića“
  2. natjecanjem-izložbom likovnih uradaka najboljih crtača na temu mrtve prirode.

Na Natjecanje-izložbu odazvalo se 14 škola (u prvoj kategoriji 110 likovnih uradaka i 28 uradaka u drugoj kategoriji).

U prvoj kategoriji povjerenstvo je od 110 likovnih uradaka pristiglih sa školske na državnu razinu, za izložbu odabralo 63 likovna rada sljedećih učenika (odazvalo se 11 škola)

Zvjezdana Prohaska, prof.
viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
tajnica državnog povjerenstva

Dokumenti