Napredovanje u zvanje / 15. veljače 2022.

Obavijest – trajno zadržavanje stečenog zvanja

Sukladno članku 18. stavku 2. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN, br. 68/19, 60/20 i 32/21 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno uz mogućnost podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje.

S obzirom na odredbe Pravilnika i na mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, prema kojem u slučaju da odgojno-obrazovni radnik u trenutku isteka zvanja u koje je izabran ima više od 30 godina rada u obrazovanju, stečeno zvanje zadržava trajno, bez obveze podnošenja zahtjeva za ponovni izbor u isto zvanje na temelju Pravilnika, a obveza podnošenja zahtjeva postoji samo u slučaju da odgojno-obrazovni radnik želi napredovati u više zvanje.

Slijedom navedenog ne postoji obveza odgojno-obrazovnih radnika za podnošenje zahtjeva za trajno zadržavanje stečenog zvanja pa se takvi zahtjevi ne dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje.