Najave i izvješća / 26. travnja 2022.

Živjeti demokraciju – na državno stručnom skupu iz građanskog odgoja i obrazovanja predstavljeni udžbenici i priručnici Vijeća Europe

Državni stručni skup iz građanskog odgoja i obrazovanja: Udžbenici i priručnici Vijeća Europe “Živjeti demokraciju” za učenike, nastavnike, ravnatelje, roditelje i participacija učenika u školi održan je 21. travanja 2022. putem ZOOM aplikacije.

Stručni je skup bio namijenjen učiteljima, nastavnicima, osnovnih i srednjih škola iz svih predmetnih područja te stručnim suradnicima za ostvarivanje međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje. Na skupu je bilo 240 sudionika.

Viši savjetnik za nacionalne programe mr. sc. Tomislav Ogrinšak i viša savjetnica za nacionalne programe Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. na početku skupa upoznali su sudionike s planom stručnog skupa i prenijeli pozdrave ravanteljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać. Sudinike su na početku skupa pozdravile i predavčice dr. sc. Nevenka Modrić i Mirela Berlančić, voditeljica ŽSV-a za građanski odgoj i obrazovanje Osječko-baranjske županije za osnovne škole.

Nevenka Lončarić-Jelačić, viša savjetnica za nacionalne programe, održala je izlaganje pod nazivom Priručnici Vijeća Europe “Živjeti demokraciju” za učenike, roditelje nastavnike i ravnatelje. U svom je izlaganju govorila o poučavanju koje pospješuje razvoj cjelovite osobe uključuje više interdisciplinarnosti u planiranju i programiranju nastave i više kompleksnih metoda učenja i poučavanja za istraživačko učenje, suradničko i iskustveno učenja, učenje u grupama, suradnju s drugim učenicima te rješavanju problema. Podsjetila je da su u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu vrlo proširene kompleksne interaktivne metode poučavanja Projekt Građanin, metoda simuliranih suđenja te da postoje priučnik “Osnove demokracije” kao i priručnik za učitelje i slikovnica za učenike Pravedni medvjedići uče o pravednosti koji se bave konceptima proceduralne, korektivne i distributivne pravednosti temeljene na svakodnevnim odnosima i iskustvima učenika u učionici.

U glavnom dijelu izlaganja Predstavila je priručnike i materijale za učitelje i nastavnike, ravnatelje, učenike i roditelje, na hrvatskom jeziku koji se nalaze na međunarodnoj mrežnoj stranici www.living-democracy.com i u čijem je razvoju u ime Hrvatske sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje. Priručnici i materijali razvijeni su u okviru višegodišnjeg projekta Vijeća Europe „Živjeti demokraciju“ (living democracy).

Posebno je prestavila Knjigu II. u serijalu od I. do VI. knjige Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u koju je uključen Priručnik za učenike te je prikazala različite metode koje stoje na raspolaganju kako učenicima tako i učiteljima i nastavnicima.

Mirela Berlančić, voditeljica Županijskog stručnog vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje Osječko-baranjske županije, održala je predavanje pod nazivom Praktični primjeri iz priručnika Vijeća Europe Živjeti demokraciju za učenike, roditelje, nastavnike i ravnatelje prikladni za ostvarivanje u razredu. U interaktivnom predavanju predstavljeni su svi prevedeni priručnici te mnogobrojni metodički i edukativni materijali koji se mogu primijeniti u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu. Voditeljica je navela i objasnila praktične primjere iz priručnika Aktivna škola, Set kartica za aktivnosti integrirane u lekcije, Set kartica za aktivnosti u kombinaciji s lekcijama, Razgovor s djecom o agresivnom ponašanju, Razgovor s djecom o zlostavljanju, Komunikacija i Kontroverzna pitanja. Sudionici Državnog stručnog skupa sudjelovali su u svim aktivnostima. Svoje su odgovore bilježili u komentarima, a odradili su mnogobrojne vježbe prema modelu kompetencija za demokratsku kulturu: razvijanje komunikacijskih vještina, razumijevanje tjelesne aktivnosti u školskom kontekstu, rješavanje sukoba i problema otvorenom i nenasilnom komunikacijom, prednosti i način rada na kontroverznim pitanjima, uloga nastavnika u obradi kontroverznih pitanja, razvijanje demokratske školske kulture i istraživanje vrednota školske kulture.

Treće izlaganje pod nazivom Participacija učenika u upravljanju problemnim situacijama (licencirana UPS metoda) održala je dr. sc. Nevenka Modrić.

U prvom dijelupredavanja govorila je o odgojnim problemima iz školske prakse i o UPS metodi kao komunikacijskom alatu za upravljanje problemnim situacijama i za njihovo rješavanje; u drugom dijelu je pokazala primjenu UPS metode na primjeru iz školske prakse i participaciju učenika u upravljanju problemnom situacijom, a u trećem dijelu zaključno je govorila o ulozi učitelja i učenika u upravljanju problemnim situacijama. Svoje je izlaganje potkrijepila videozapisima o učinkovitom upravljanju problemnim situacijama pomoću UPS metode.

U završnim izlaganjima na temu metoda Projekt građanin za osposobljavanje učenika za usvajanje vještina rješavanja društvenih problemam, metoda Simuliranih suđenja za razvijanje pravne pismenosti kod učenika i umijeća izgradnje pravne države te nacionalni programi i njihova uloga u Građanskom odgoju i obrazovanju godine Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe, prikazao je osnovne satavnice navedenih metoda te zašto se nacionalni programi dio sustava odgoja i obrazovnja poput Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Tijekom izlaganja u raspravu o primjerima dobre prakse o primjeni metoda za poučavanje Građanskog odgoja i obrazovanja prema metodi Projekt građanin uključivali su se voditelji županijskih stručnih vijeća za građanski odgoj i obrazvonej u povezanosti s drugim međupredmetnim temama Dragana Rakonca, Zdenka Novak i Zorislav Jelenčić. Oni su sudionicima prenijeli svoja iskustva i primjere dobre prakse tijekom primjene metode Projekt građanin.

Sudionicima stručnog skupa dostavljene su e-poveznice za preuzimanje materijala Vijeća Europe “Živjeti demokraciju” za učenike, nastavnike, roditelje i ravnatelje, za Priručnik za nastavnike: Građanski odgoj i obrazovanje Modul: Zakon u razredu – prema kulturi vladavine prava i demokracije, za gledanje snimki simuliranih suđenja, za zbornike Smotri Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Projekt građanin te za Priručnik za nastavnike: Projekt građanin.

Tijekom cijelog skupa sudionici su se uključivali u raspravu iznoseći svoja iskustva, primjere dobre prakse te postavljenjem pitanja predavačima.

Evaluacija

(docx: 897,11 KB)

Preuzmi