Najave i izvješća / 20. rujna 2021.

Voditelji ŽSV-a matematike usavršavali se o temi vrednovanja i rješavanja problema

Državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike s temom Rješavanje problema i vrednovanje održan je online od 24. do 27. kolovoza 2021. putem platforme Zoom na kojemu su sudjelovali skoro svi voditelji ŽSV-a u Republici Hrvatskoj, njih 70.

Cilj stručnoga skupa je bio kod sudionika razviti svijest o važnosti posjedovanja matematičkih kompetencija za rješavanje osobnih i problemskih situacija u zajednici za svakog pojedinca; razviti koncepte izrade pisanih provjera znanja polazeći od konkretnih, učenicima bliskih situacija k apstraktnomu modeliranju i opisivanju; razmijeniti iskustva i usavršiti nove koncepte za oblikovanje i pripremu zadataka kojima će vrednovati po elementu Rješavanje problema; diskutirati načine rješavanja problemskih situacija; analizirati moguće strategije te izbor i provođenje optimalne strategije za rješavanje problemskih zadataka uz učinkovito preispitivanje procesa i rezultata; razviti strategije učinkovite uporabe odgovarajućih alata primjenjivih u rješavanju matematičkih problema, a sve u skladu s novim Kurikulumom nastavnoga predmeta Matematika u okviru Cjelovite kurikularne reforme.

Stručni skup su pripremili, organizirali i moderirali viši savjetnici za matematiku Ratko Višak i Antonela Czwyk Marić.

Program skupa svakog od četiri dana skupa sastojao od plenarnog dijela gdje su izlagali pozvani predavači, niza primjera dobre prakse te uspješno realiziranih pet radionica.

Pozvana predavanja su održali: dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan (Stvaranje matematičkih problema), prof. dr.sc. Sanja Rukavina (Rješavanje problema – što to je i što to nije) te gradonačelnik grada Splitaprof. dr. sc. Ivica Puljak (Koliko je važna matematiku u kreiranju naše budućnosti). Korisne informacije o značajnim promjenama u provedbi ispita državne mature iz matematike prezentirala nam je Neda Lesar, stručna savjetnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Veliku pažnju izazvala su predavanja viših savjetnika Veska Nikolausa, Draženke Kovačević i Antonele Czwyk Marić, izvrsnih savjetnica dr. sc. Željke Dijanić i Lahorke Havranek-Bijuković te Sanje Nizić, učiteljice savjetnice. Skup je svoju izvrsnost postigao i aktivnim učešćem većeg broja voditelja ŽSV-a koji su svi redom u zvanju savjetnika ili barem mentora, a koji su pripremili kvalitetna izlaganja, radionice i primjere dobre prakse o konceptu rješavanja problema u nastavi matematici i načinima vrednovanja: Marina Njerš, Jurica Barašin, Tea Borković ,Ana Matišić Vicić, Milvana Pavletić, Ljubica Jerković, Ivanka Matešić, Vesna Vujasin Ilić, Maja Kalebić, Mara Grašić, Ivana Čerina, Aneta Copić, Tamara Srnec, Brankica Majdiš, Marijana Zarožinski, Karolina Brleković, Rebeka Kalazić, Draga Dolenec-Gashi, Mirela Novak, Anela Prkić, Svjetlana Jakšić, Snežana Huđek i Antonia Pocrnić.

Tijekom skupa više puta je bilo osigurano vrijeme za pitanja i odgovore u vezi s izlaganjima, raspravu o zadanoj temi skupa, razmjenu ideja i prijedloga o rješavanju uočenih problema u izvođenju nastave matematike i provedbu Kurikuluma, dogovore i preporuke za daljnji rad i suradnju te planiranje rada županijskih stručnih vijeća u 2021./2022. školskoj godini. Najavljena su neka već uobičajena natjecanja iz matematike i područje STEM-a, ali i najavljeno novo natjecanje za sve učenike osnovnih i srednjih škola SUDOKU natjecanje u tri kategorije: Bistrići (od 1. do 4. razred OŠ), Osnovnoškolci i Srednjoškolci, a provest će se tri razine: školsko, regionalno (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) te državno (Vodice, 2021).

U skladu s dogovorom o suradnji svih voditelja u planiranju i rješavanju izazova u provedbi Kurikuluma nastavnoga predmeta matematika otvorena je zajednička Teams grupa svih voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike Republike Hrvatske u kojoj su tijekom skupa sudionici razmijenili svoje radove i ideje, organizirali repozitorij materijala korisnih za pripremu svojih županijskih vijeća, uspostavili komunikaciju i suradnju za neka buduća zajednička planiranja te su im tu dostupne snimke svih izlaganja ovoga skupa.

Na okruglom stolu istaknuto je nekoliko važnih tema, donesene neke preporuke struke te dogovorene obavezne teme za sljedeće stručne skupove na županijskog razini. Dogovoreno da će se od nadležnih institucija tražiti hitno donošenje novog kurikuluma izborne nastave Matematike koji je već pripremljen i samo čeka odluku MZO-a o njegovu korištenju da bi se mogli provoditi u svim zainteresiranim gimnazijama, a ne samo po posebnim odobrenjima. Trenutno važeći Planovi I programi izborne nastave matematike po kojima se do sada izvodila izborna nastava matematike nisu u skladu s novim Kurikulumom nastavnoga predmeta matematike I ne ostvaruju cilj zbog kojeg je izborna nastava matematike uvedena. Istaknut je i problem kurikuluma nastave matematike u strukovnim školama, posebno trogodišnjim koji nije usklađen sa stvarnim potrebama i trenutno važećim dokumentima.

Jedan od komentara struke sa ovog skupa: Vrednovanje rada nastavnika ili nagrađivanje onih koji imaju bolje rezultate na državnoj maturi ili nacionalnim ispitima nije realno jer nemaju svi jednaki “ulaz” učenika“ te je upućena preporuka struke sa ovog skupa kako je nužno što prije provesti vanjsko vrednovanje iz matematike za svakog učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja, a ne samo kroz najavljene nacionalne ispite. Ispiti državne mature na kraju OŠ mogu biti kvalitetan preduvjet za upis u srednju školu, ali i alat za motivaciju učenika za znanje, a ne samo ocjenu čime bi se i riješio problem nerealne slike prekobrojnih odlikaša zadnjih nekoliko godina.

Dogovorene su neke obavezne teme za rad ŽSV-a: Prilagodba poučavanja i učenja za učenike s posebnim potrebama (darovite učenike i učenike s poteškoćama), Provedba vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća, Rješavanje problema i vrednovanje.

U svojim su odgovorima tijekom evaluacije stručnog skupa nastavnici izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom stručnoga skupa, a stručnost i pripremljenost te jasnoću izlaganja predavača i predavačica ocijenili ocjenom odličan.

Što biste posebno izdvojili iz današnjeg programa?

 • Odlična predavanja, stručni predavači, sve primjenjivo u nastavnom procesu
 • Puno odličnih i inovativnih ideja!
 • Izvrsni primjeri prakse. Svidjela mi se zbirka zadataka.
 • Općenito izvrsna organizacija skupa iako je online, jer na žalost ovaj put nije bila u mogućnosti biti uživo. A puno je dobrih ideja koje je vrijedilo čuti.
 • Sve su teme super, odlično prezentirane.
 • Svako izlaganje je bilo na svoj način posebno.
 • Sve je bilo jako inspirativno.
 • Sve je bilo konstruktivno.
 • Radionice, komunikacija, razmjena mišljenja.
 • Raznolikost izlaganja i zanimljivi primjeri.
 • Informacije o novostima na DM.
 • Nažalost nakon 4 dana i dalje neki misle da uvježbani zadaci riječima spadaju u rješavanje problema.
 • Primjeri zadataka za pisane provjere znanja za element vrednovanja rješavanje problema
 • Predavanje kolegice Jakšić s pričama iz Petrinje. Svih nas je ganula i oduševila. I dragu Višu savjetnicu Antonelu koja u svemu uvijek pronađe pozitivu, okrene, opravda, objasni kolegama da imamo pravo na drugo mišljenje.

Predložite što je moglo biti bolje.

 • Da smo uživo! Inače, sve je super!
 • Sve je bilo dobro, zanimljivo, korisno i u zadanim vremenskim okvirima.
 • Ima jako puno korisnih tema i izlaganja. Možda u budućim skupovima smanjiti broj, ali dublje, radionično prolaziti kroz temu ili aktivnosti.
 • Da smo bar na Braču.
 • Manje predavanja, više razgovora i više vremena za komentiranja nakon predavanja ili radionice.
 • Skup uživo i razmjena ideja i iskustava u neformalnom razgovoru.
 • Sve je izvrsno, baš kako treba u online okruženju. Naravno, fali malo druženja „uživo“, no, dočekat ćemo i takav skup.
 • Možda da jednu temu ili aktivnost ( primjerice osmišljavanje zadataka za pisanu provjeru koja provjerava element rješavanje problema) radimo detaljnije, radionički, procesno, pa bismo se tamo možda više usuglasili kako oblikovati  takvu vrstu zadataka od najniže do najviše razine.

Odlične ocjene su dobila sva predavanja i radionice. Izvrsnim je procijenjena primjenjivost informacija sa stručnog skupa u planiranju i provedbi nastavnih sati te korisnost koju će ostali učitelji i nastavnici dobiti diseminacijom ovog skupa putem svojih županijskih stručnih vijeća. Rezultati evaluacije stručnog skupa su u privitku, kao i zaključci okruglog stola.

Na kraju evaluacijskog listića voditelji ŽSV-a su imali priliku predložiti teme za buduće stručne skupove i preporuke za uspješniji rad županijskih stručnih vijeća.

Izvješće pripremila: Antonela Czwyk Marić, prof.

Evaluacija

(pdf: 1,29 MB)

Preuzmi

Zaključci okruglog stola

(pdf: 223,41 KB)

Preuzmi