Najave i izvješća / 1. ožujka 2022.

Veliki odaziv na stručnom skupu s temom uloga sudionika odgojno-obrazovnog procesa i mogućnost podrške u IK-u

Agencija za odgoj i obrazovanje dana 22. i 23. veljače 2022. organizirala je Državni stručni skup edukacijskih rehabilitatora i ostalih odgojno-obrazovnih radnika. Stručni skup je bio na temu Uloga sudionika odgojno-obrazovnog procesa i mogućnost podrške u IK-u, a održan je u aplikaciji Zoom. Trajao je dva dana. Bio je namijenjen učiteljima edukacijskim rehabilitatorima, a njima su se priključili i učitelji, nastavnici i ravnatelji dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Interes i odaziv bili su veliki, 734 prijavljena sudionika su se priključili online stručnome skupu.

Pozdravnu riječ sudionicima uputila je dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje i Mara Capar, viša savjetnica, istaknuvši značaj ove teme za školovanje djece i učenika s teškoćama te za doprinos profesionalnom razvoju kolega.

Predavači prvoga dana s temama bili su: izv. prof. dr. sc. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Zagreb, Početno čitanje i pisanje učenika tipičnoga razvoja; prof. dr. sc. Snježana Sekušak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Kognitivna i socioemocionalna zrelost; prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Pred vještine početnoga čitanja i pisanja učenika; prof. dr. sc. Danijela Bratković, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Spolnost. Nakon plenarnih predavanja slijedili su prikazi primjera iz prakse: Ivane Milić, mag. edu. rehab., na temu Poučavanje učenika u nastavi HJ u posebnim programima i Ivane Torjanac, mag. edu. rehab., na temu Poučavanje učenika u nastavi PID u posebnim programima, OŠ Nad lipom.

Drugoga dana izlagali su:

prof. dr. sc. Majda Rijavec, Učiteljski fakultet Zagreb, Psihološka otpornost i kvaliteta života; prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Formiranje matematičkih pojmova u početnoj nastavi matematike za učenika s teškoćama u razvoju, prof. dr.sc. Sonja Alimović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Podrška učenicima s višestrukim teškoćama, Martina Celizić, mag. edu. rehab., Mali Dom, Zagreb, Specifični postupci edukacijskog rehabilitatora u radu s djecom s višestrukim teškoćama. Primjer iz prakse prikazala je Dinka Žulić, mag. edu. rehab., COO Čakovec, Poučavanje učenika matematičkim vještinama.

Nakon svakog predavanja predavači su odgovarali na pitanja postavljena u chatu. Državni stručni skup vodila je Mara Capar, mag. rehab. educ.

U nastavku prilažemo preslike i sažetke rezultata upitnika provedenog u aplikaciji Forms.

Rezultati evaluacije primjenom upitnika u aplikaciji Forms ukazali su na visok stupanj zadovoljstva sudionika ovim stručnim usavršavanjem. Mnogi sudionici napisali su da je sadržaj edukacije primjenjiv u svakodnevnom radu. Više od 81% sudionika stručnoga skupa smatra da su teme primjenjive, aktualne i značajne za profesionalni razvoj. Sudionici stručnoga skupa (više od 93%) skup su u cjelini ocijenili visokom ocjenom (izvrstan) te i pripremljenosti predavača, aktualnost i primjenjivost tema u praksi.

Sudionici su svojim komentarima pružili vrijedne informacije o svojim potrebama i interesima, što su smjernice za osmišljavanje budućih stručnih usavršavanja na istu temu.

Zahvaljujemo svim predavačima i sudionicima stručnoga skupa (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima…), što svojim ljudskim, stručnim i profesionalnim pristupom u radom doprinose jačanju svijesti i društvene odgovornosti za djecu / učenike s teškoćama u razvoju da bi oni bili prihvaćeni i punopravni članovi našega društva.

Evaluacija

(docx: 5,00 MB)

Preuzmi