Najave i izvješća / 19. listopada 2022.

Utjecaj traume na razvoj djece i mladih

Državni stručni skup za socijalne pedagoge na kojem je prisustvovalo 183 sudionika održan je 25. i 26. kolovoza 2022. godine putem ZOOM platforme.  Više je eminentnih stručnjaka održalo predavanja. Dr. Hrvoje Handl, psihijatar iz bolnice Sveti Ivan u Zagrebu, u predavanju naziva PPPP… potres, pandemija, pretilost i… naglasio je važnost uključivanja roditelja u intervencije s djecom s problemima u ponašanju. Više profesorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta predstavilo je svoje novije znanstvene radove i rezultate istraživanja: doc. dr. sc. Ivana Maurović je govorila o važnosti osnaživanja djeteta i obitelji, izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić o promociji mentalnog zdravlja djelatnika u školskom kontekstu, a izv. prof. dr. sc. Miranda Novak o promociji mentalnog zdravlja i internaliziranih problema učenika. Doc. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević je prikazala rezultate istraživanja o spremnosti učenika na promjenu ponašanja. Prof. dr. sc. Lidija Arambašić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu održala je interaktivno predavanje o traumatskim događajima, reakcijama na njih, te značaju i načinima podrške traumatiziranim ljudima u kontekstu odgojno-obrazovnih ustanova.

S ciljem ujednačavanja prakse održane su radionice o procjeni pripremljenosti za upis u prvi razred osnovne škole i predstavljeni su upisni materijali, komunikaciji s ustanovama socijalne skrbi te izradi socijalnopedagoškog mišljenja pri utvrđivanju psihofizičkog stanja. Predstavljeni su primjeri dobre prakse.

Skupu su nazočila 183 sudionika, a evaluacijski upitnik ispunilo je 80 stručnih suradnika, 24 socijalna pedagoga zaposlena na radnom mjestu socijalnog pedagoga učitelja u posebnim razrednim odjelima ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, 6 odgajatelja i jedan ravnatelj. Kvaliteta skupa i primjenjivost sadržaja predavanja ocijenjena je prosječnom ocjenom 4,94; kvaliteta i primjenjivost sadržaja radionica prosječnom ocjenom 4,91; korisnost primjera dobre prakse prosječnom ocjenom 4,84. Ukupna prosječna ocjena skupa je 4,9.

Sudionici su posebno izdvojili pojedina predavanja kao osobito uspjela, a veći dio sudionika je izrazio zadovoljstvo skupom u cjelini. Dio sudionika je izrazio zadovoljstvo online formom zbog mogućnosti sudjelovanja, a dio izražava želju za održavanjem skupova uživo. U evaluacijskom upitniku sudionici su predložili teme za neke od idućih skupova.

Viša savjetnica: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

Evaluacija

(docx: 455,37 KB)

Preuzmi