Najave i izvješća / 15. rujna 2023.

Uloga SHE škola u promicanju zdravlja i djece

Državni stručni skup o ulozi SHE škola u promicanju zdravlja djece i mladih, nastavak je uspješno uspostavljene suradnje Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo. Zahvaljujući informatičkoj podršci u školi pri organizaciji i provedbi skupa, bilo je moguće uspješno izmjenjivati izlaganja uživo i online te pratiti izvođenje radionica uživo u neposrednom okruženju. Tijekom dvodnevnoga državnoga stručnog skupa, održanog 29. i 30. lipnja 2023. u Srednjoj školi Vela Luka na otoku Korčuli, odgojno-obrazovni djelatnici u hrvatskoj mreži škola koje promiču zdravlje (SHE mreža škola), bili su iznimno motivirani za rad. U uvodnom dijelu skupa sudionicima se obratila Ofelija Dragojević, ravnateljica Srednje škole Vela Luka, Katarina Grgić, načelnica općine Vela Luka, Matija Ćale Mratović, dr. med., specijalist školske medicine, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a skup je u ime Agencije za odgoj i obrazovanje vodila i koordinirala dr. sc. Olgica Martinis. Za postignute rezultate tijekom 2022/23., predstavnicima SHE škola i vrtića su uručena priznanja. Sudionici su imali prilike aktivno sudjelovati u raspravi tijekom zanimljivih predavanja o smetnjama u razvoju djece i mladih iz perspektive liječnika te su komentirali tjelesne aktivnosti za djecu i mlade. Sudionici su pozorno slušali o psihološkoj otpornosti odgojno-obrazovnih djelatnika i povezanosti emocija i odabira hrane u djece i mladih. Nakon uspješno realiziranih predavanja, slijedila su izvješća iz škola koja su bila izrađena prema predlošku i s posebnim osvrtom na metodologiju provedbe SHE aktivnosti u sklopu školskog kurikula. Sudeći prema evaluaciji skupa, radionice o stvaranju okruženja za zdravlje kroz povijest i kulturu otoka Korčule te rad na projektnom zadatku izrade Mozaika zdravlja SHE škola, izrazito se dojmio svih sudionika.

U popodnevnom dijelu skupa, sudionici su se upoznali s radom dosadašnjih članica SHE odgojno-obrazovnih ustanova – dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Na temelju Natječaja za sudjelovanje u radu Mreža škola koje promiču zdravlje u Republici Hrvatskoj u sklopu mreže Škola za zdravlje u Europi 2023/2024., postojećoj Mreži škola koje promiču zdravlje u Hrvatskoj, pridružuju se dvije osnovne škole: OŠ Blaž Tadijanović Slavonski Brod iz Slavonskog Broda i OŠ Zdenka Turkovića, iz Kutjeva, jedna srednja škola: Elektrotehnička i prometna škola iz Osijeka i jedan učenički dom: Učenički dom Podmurvice, Rijeka. Koordinatori tih ustanova su upoznali dosadašnje članice sa svojim radom i prijedlozima aktivnosti u idućoj školskoj godini, a vezano za krovnu temu rada u sklopu zaštite mentalnoga zdravlja i podizanja psihološke otpornosti odgojno-obrazovnih djelatnika prema novim izazovima u radu. Dogovoreno je da će novoizabrane odgojno-obrazovne ustanove imati mentora da bi iduće godine, a prema SHE protokolu na temelju postignutih rezultata rada, dobile priznanje o imenovanju SHE odgojno-obrazovne ustanove.

U završnici skupa je naglašena potreba pridržavanja Metodološkog priručnika te su razrađene etape rada i predloženi mentori novoizabranih odgojno-obrazovnih ustanova. Sudionici su istakli potrebu daljnjeg i intenzivnijega stručnog usavršavanja zbog stjecanja kompetencija za rad s djecom i učenicima vezano za temu očuvanja mentalnoga zdravlja i psihološke otpornosti prema sve većem broju izazova s kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Evaluacija

(docx: 981,74 KB)

Preuzmi