Najave i izvješća / 23. ožujka 2021.

Uloga ravnatelja osnovnih škola u procesu promjena

Agencije za odgoj i obrazovanje organizirala je 16. i 17. ožujka 2021. prvi online državni stručni skup za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske pod nazivom Uloga ravnatelja u procesu promjena. Svoje sudjelovanje na online skupu prijavio je rekordan broj ravnatelja osnovnih škola iz cijele Hrvatske (više od 785 sudionika), a putem poveznice skupu je pristupalo 735 ravnatelja.

Na početku skupa sudionike su pozdravili viši savjetnici za ravnatelje OŠ Mario Rogač i Vlade Matas, organizatori i voditelji stručnoga usavršavanja te ih upoznali s programom skupa.

Sudionike skupa je u ime ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa pozdravila mr. sc. Vesna Šerepac, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za odgoj i obrazovanje. Vesna Šerepac je ravnateljima zahvalila na naporima koji su poduzeli u svrhu organizacije nastavnog procesa u posebnim epidemiološkim okolnostima te ih upoznala s aktivnostima koje je ministarstvo provodilo tijekom ove zahtjevne godine. U sustavu je zaposleno 1100 novih osoba te je osigurano 3052 pomoćnika u nastavi. Ravnateljima je otvorena mogućnost da kroz mjeru pripravništva popune ona radna mjesta koja nisu mogli popuniti kroz redovite procedure. U tijeku su izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole učenika.

Prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešević, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ravnateljima je izložila temu „Pravo učenika na inkluzivno obrazovanje“ te ih upoznala s pravnom legislativom koja regulira to područje odgojno-obrazovnog rada. Istaknula je oblike prilagodbi koji se provode u školam te pojasnila djelokrug rada stručnih suradnika i potrebu za njihovim povezivanjem kako bi djeca dobila primjereni oblik školovanja i ostala u svojim poznatim sredinama, obiteljskim i školskim.

Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., prezentirala je ravnateljima temu „Zaštita mentalnog zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu“. Vrijeme pandemije i potresa stvorilo je takav pritisak na mentalno zdravlje mladih da im je naša pomoć i pozornost nužno potrebna. Pravobraniteljica je prezentirala rezultate provedenih istraživanja o osjećajima djece u vrijeme krize. Roditelji bi trebali uočiti promjene u ponašaju svoje djece i zatražiti pomoć od stručnjaka, a škola je tu da pruži pomoć i potporu učenicima jer je pravovremena reakcija najvažnija.

U daljnjem dijelu prvog dana stručnog skupa prof. dr. sc. Neven Hrvatić približio je ravnateljima, uvijek aktualnu, temu „Upravljanje, kurikularno planiranje i kulturu škole“. Istaknuo je međusobnu povezanost ta tri procesa i oslikao ulogu ravnatelja u tim temeljnim procesima koji omogućuju pravu vidljivost škole. Hrvatić je kroz sve procese upravljanja, kurikularnog planiranja i kulture škole pristupao kroz prizmu odgovornosti i moći ravnatelja koji bi trebali dovesti do zacrtanog cilja; uspješne škole koja će postati kuća radosti.

Dr. sc. Biljana Vranković je prikazala Program rada Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 2021. godini te prezentirala rezultate vanjskog vrednovanja iz geografije koje je provedeno u 2019/2020. godini. U vanjskom vrednovanju je sudjelovalo 5509 učenika 8. razreda iz 141 škole u RH-a. Tijekom izlaganja dr. sc. Biljana Vranković je prikazala postignuća učenika i usporedila ih s rezultatima ostvarenim u školskoj godini 2007/2008.

Drugi dan stručnog skupa otvorila je ravnateljica Agencija za mobilnost i programe Europske mr. sc. Antonija Gladović koja je prikazala rezultate programa Erasmus + 2014–2020. Korisnici su sudjelovali u 1113 projekata, a kroz programe mobilnosti uključilo se 8000 učenika i učitelja. Ravnateljica A. Gladović je upoznala ravnatelje OŠ s novim Erasmus + programom u periodu od 2021. do 2027. godine te aktivnostima i rokovima za Ključne aktivnost 1 i 2.

Primjer dobre prakse vezan uz Strateški menadžment te iskustva stečena na strukturiranom tečaju održanom od 18. do 23. studenoga 2019. godine u Kopenhagenu u Danskoj prikazala je ravnateljica Josipa Gračanin iz OŠ Ivana Zajca u Rijeci.  Kakav bi trebao biti Ravnatelje škole u 21. stoljeću, kakvim bi kompetencijama trebao ovladati te kako uspješno voditi školu, iz svoga dugogodišnjeg iskustva, prikazala je Božica Majhen, ravnateljica OŠ Eugena Kumičića iz Slatine.

Sudionike je s dosadašnjim postignućima u okviru projekta e-Škole te o planovima za 2021. godinu upoznao v. d. pomoćnika ravnatelja CARNET-a, Goran Škvarč, koji je prikazao e-usluge koje će se u sljedećem vremenu nadograditi i unaprijediti te nove e-usluge koje CARNET priprema za svoje korisnike. Najavljen je i ovogodišnji hibridni CUC u periodu od 27. do 29. listopada 2021. godine.

O koracima, potrebnoj dokumentaciji i proceduri pokretanju postupka napredovanja ravnatelja u položajnim zvanjima sudionike skupa upoznao je viši savjetnik za ravnatelja OŠ Vlade Matas. Viši savjetnik je potaknuo kolege ravnatelje da se bez straha upuste u proces napredovanja jer je do sada u zvanje mentora unaprijeđeno samo 19 ravnatelja OŠ. Ravnateljima je ukazao na propuste koji su uočene u dosadašnjem tijeku napredovanja, a koji su se u najvećoj mjeri odnosili na dokumentaciju koja se prilaže u procesu postupka napredovanja.

Olivera Marinković, dipl. iur., upoznala je ravnatelje sa svim novinama u propisima koje su se dogodile u protekle dvije godine te dala preporuke i smjernice za pravovaljano postupanje.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 12,50 KB)

Preuzmi

Prezentacije predavača 1. dana skupa

(zip: 5,81 MB)

Preuzmi

Prezentacije predavača 2. dana skupa

(zip: 10,53 MB)

Preuzmi