Najave i izvješća / 17. siječnja 2023.

Učitelji se educirali o provedbi metoda Projekt građanin

Državni stručni skup iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s međupredmetnim temama: Provedba metode Projekt građanin – razvijanje učeničkih kompetencija za rješavanje problema u zajednici održan je 5. siječnja 2023. u Osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu.

Skup je bio namijenjen nastavnicima iz predmeta Sociologija, Politika i gospodarstvo, voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim termama i drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji poučavaju Građanski odgoj obrazovanje u osnovnim i srednjim školama.

Sudionici stručnog skupa osposobljavali su se za primjenu, korištenje i razumijevanje metode Projekt građanin u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola te za primjenu koraka u provedbi metode Projekt građanin

Stručni je skup organiziran sukladno Kurikulumu za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj te Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023. Na početku, nakon izvođenja državne himne, sudionike stručnog skupa u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać pozdravili su viši savjetnici Andreja Burić i Tomislav Ogrinšak te su otvorili državni stručni skup. Ravnateljica škole domaćina dr. sc. Vlatka Kovač pozdravila je sudionike stručnog skupa te je ukratko predstavila svoju školu.

Viši savjetnik za nacionalne programe mr. sc. Tomislav Ogrinšak u suradnji s višom savjetnicom Andrejom Burić održao je uvodno izlaganje pod naslovom: Metoda projekt građanin. U izlaganju su objasnili što je projektna nastava, u čemu se sastoji i koji su koraci u provedbi metode Projekt građanin u radu s učenicima. Pritom su prikazali na koji je način navedena metoda rada su učenicima dio provedbe kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Tijekom izlaganja viši su savjetnici naglasili važnost međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje te njezinu povezanost s provedbom mjera iz nacionalnih programa. U tom je smislu istaknuta poveznicu s Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast od 2021. do 2023. godine.

Viši savjetnici su nakon toga predstavili sadržaj priručnika za nastavnike Projekt građanin i ukratko opisali što je Projekt građanin. U Projektu građanin, učenici uočavaju i analiziraju pitanja i probleme s kojima se suočava njihova zajednica (škola, susjedstvo, grad, država). Oni odabiru jedno od tih pitanja i problema za detaljno istraživanje. Nakon što dovrše svoje istraživanje predlažu javnu politiku koja se bavi tim pitanjem ili problemom. Na kraju, izrađuju plan akcije u kojem su detaljno opisani koraci koji se trebaju poduzeti da bi njihov prijedlog javne politike bio usvojen od nadležnih tijela. Tada, na osnovi svojih istraživanja, razred ili projektna skupina izrađuje svoj portfelj. Da bi izradili portfelj Projekta građanin, učenici se dijele u četiri podgrupe, jedna grupa za svaki dio portfelja. Glavna odgovornost svake grupe je: Prva grupa – Objašnjenje problema, Druga grupa – Istraživanje alternativne politike, Treća grupa – Predlaganje javne politike i Četvrta grupa – Izrada plana akcije. Sljedeći podaci pripremljeni su da bi pomogli u vrednovanju svakoga od četiri dijela portfelja. Portfelj ima dvije komponente – oglednu komponentu i dokumentacijsku komponentu. Te dvije komponente zajedno čine portfelj koji se vrednuje. U tu svrhu koristi se „Popis kriterija za portfelj“ i „Obrazac za procjenu portfelja“. „Obrazac za procjenu portfelja“ ima pet dijelova, četiri dijela s kriterijima za vrednovanje portfelja i jedan dio s kriterijima za sveukupno vrednovanje rada učenika.

Savjetnici su predstavili i način na koji se odvijaju i državne smotre iz Građanskog odgoja i obrazovanja: Projekt građanin i Simulirana suđenja.

U završnom dijelu izlaganja savjetnici su prikazali stručnu literaturu za odgojno-obrazovne djelatnike i učenike za provedbu međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje.

Tijekom i nakon izlaganja sudionici stručnog skupa imali su mogućnost postavljati pitanja predavačima. U nastavku stručnog skupa sudionici su bili podijeljeni u tri skupine za rad u radionicama.

Sudionici su na radionicama prolazili sve korake koji su potrebni za poučavanje učenika u provedbi metode Projekt građanin:

1. korak – uočavanje problema u zajednici

2. korak – odabir problema

3. korak – istraživanje problema

4 korak – izrada portfelja

5. korak – predstavljanje projekta

6. korak – osvrt na iskustvo učenja.

Nakon što su sudionici stručnog skupa izradili svoje rješenje problema na zajedničkoj sesiji grupe su predstavile rezultate rada u radionicama:

1) „Čovjek je ono što jede“; tema: učenička prehrana

2) „Korištenje mobitela u školi“

3) „Tko čita po svijetu skita“: tema: čitalačka kultura.

Po predstavljanju uslijedila je rasprava o postignućima sudionika stručnog skupa te o mogućnosti primjene metode Projekt građanin u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola.

Kroz analizu prikazanih projekata sudionici su mogli na konkretnim primjerima uvidjeti važnost izbora kompetencija koje se razvijaju u projektu, očekivanih i ostvarenih ishoda učenja te time spoznati potrebu stalnog praćenja i refleksije na ostvarivanje projekta. Izvješće sastavio: mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Evaluacija

(docx: 721,40 KB)

Preuzmi