Najave i izvješća / 4. listopada 2018.

Učitelji i nastavnici kemije i biologije usavršavali se o temi Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama

Stručni skupovi s temom Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama te relevantni Okviri u sklopu Cjelovite kurikularne reforme održani su 30. kolovoza 2018. u OŠ Dubovac, Karlovac i 31. kolovoza 2018. u Gimnaziji Karlovac. Sudjelovali su učitelji i nastavnici kemije i biologije iz Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Cilj stručnog usavršavanja bio je unapređivanje profesionalnih kompetencije u učenju i poučavanju učenika s posebnim potrebama. Uvodno je predavanje održala dr. sc. Zrinka Ristić Dedić i predstavila prijedloge Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama i Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika u sklopu Cjelovite kurikularne reforme.

Uslijedilo je izlaganje Korada Korlevića, prof., s temom Primjeri rada s učenicima s posebnim potrebama u kojem je naglašena važnost ranog otkrivanja te motivacije i  sustavnog rada s darovitim učenicima. Posebno je istaknuta uloga mentora te društva u cjelini koje prepoznaje i potiče rad s darovitom djecom. Predstavljeno je iskustvo Edukacijskoga centra u Višnjanu čiji su polaznici djeca svih uzrasta, zatim učenici i studenti te sami učitelji i nastavnici. Temelj edukacije su interdisciplinarni istraživački projekt u kojima se znanstvenim pristupom i  u timskom radu upoznaje svijet.

Radionicu s temom Djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama održala je Jadranka Vučković, prof. Istaknute su nužne osobine  i izazovi s kojima se susreću odgojno-obrazovni radnici koji skrbe o učenicim s teškoćama. Naglašena je važnost i navedeni ciljevi inkluzivnog odgojno-obrazovnog procesa koji se, unatoč zakonskoj regulativi, u praksi sporo i nedovoljno provodi. Navedena su ključna obilježja Individualiziranog odgojno-obrazovnog programa, odnosno Osobnog kurikuluma. Opisane su sastavnice prilagodbenog kurikuluma koje čine prilagodba odgojno-obrazovnih ishoda, način učenja i poučavanja te način vrednovanja.

Radionicu koja se je odnosila na rad s darovitim učenicima održala je Borjanka Smojver, dipl. ing. Sudionici su na temelju osobnog iskustva definirali pojam i odredili indikatore darovitosti. Skrenuta im je pozornost na predrasude i mitove prilikom identifikacije darovitih učenika. Opisano je okruženje za učenje i nužna podrška za razvoj darovitosti. Navedene su učinkovite strategije za učenje i poučavanje darovitih učenika te predloženi načini praćenja i vrednovanja. Sudionici su na kraju upućeni  na stručnu literaturu koja će unaprijediti njihove kompetencije u radu s darovitim učenicima.

Borjanka Smojver, dipl. ing., viša savjetnica za biologiju i kemiju  

Prezentacije i materijali sa stručnih skupova (ZIP: 11. 59 Mb)