Najave i izvješća / 21. travnja 2023.

Učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika učili o suvremenim spoznajama lingvističkih disciplina

Državni stručni skup Primjena novih jezikoslovnih spoznaja u ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda jezika i komunikacije za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika održan je 13. travnja 2023. godine u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagreb, Ulica grada Vukovara 269. Skupu je nazočilo 196 učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika.

Ciljevi skupa bili su upoznavanje sudionika sa suvremenim spoznajama na području lingvističkih disciplina i podisciplina, ali i područjima medicinskih i informatičkih znanosti koje izravno i neizravno mogu doprinijeti kvaliteti učenja i poučavanja hrvatskoga standardnoga jezika. Svrha je ovoga skupa bila upoznavanje teorijskih i primjenjivih znanja važnih za radioničke i interaktivne aktivnosti na međužupanijskim i županijskim razinama.

O jezičnoj raslojenosti na različite idiome koji izvorne govornike čine okomito višejezičnima, posebice zato što surazlike unutar pojedinih hrvatskih idioma veće negoli između pojedinih slavenskih jezika, govorila je profesorica dr. sc. Zrinka Jelaska. Predavanje Jezična raslojenost i hrvatski jezik razriješilo je terminološke nepreciznosti tako da su sudionici skupa mogli jasno razlučiti koje su razlike među pojmovima: idiom, kod, stil, varijanta, varijacija, varijetet, prostorni (geolekti), društveni (sociolekti), funkcionalni (funkciolekti) i situacijski idiomi (situolekti) te značenje višeznačnice registar. Kao i uvijek, vrijednost profesoričina izlaganja je njezina vještina interakcije sa sudionicima skupa te brojni i konkretni primjeri iz jezične prakse.

Koliko je važno imati na umu spoznaje u području istraživanja neuroznanosti, u svome je izlaganju pod nazivom O unutarnjim i vanjskim čimbenicima učenja do motivacije, istaknuo profesor dr. sc. Goran Šimić. Najvažniji su unutarnji čimbenici učenja crte osobnosti i temperamenta koje utječu na nečiju motivaciju za učenje. Kada učenici vjeruju da su sposobni svladati zadatak i vide vrijednost onoga što uče, veća je vjerojatnost da će biti motiviraniji za učenje. Vanjski čimbenici odnose se na okolinu i vanjske podražaje koji utječu na motivaciju za učenje, a uključuju podršku nastavnika, metode podučavanja, povratne informacije i nagrađujuće poticaje. Kada učitelji učenicima jasno izlože svoja očekivanja, daju im pozitivne povratne informacije i nagrade za njihova postignuća, vjerojatnije je da će se učenici osjećati motiviranima i uključenima u proces učenja. Posebice valja naglasiti uspješnu interakciju profesora Šimića i sudionika skupa, koja je od početka do kraja njegova izlaganja bila dinamična i korisna za sudionike.

Interaktivno predavanje o slušanju,  Slušanje, sposobnost, vještina ili metoda, održala je viša savjetnica za hrvatski jezik dr. sc. Marijana Češi. Slušanje je kao prvotna recepcijska jezična djelatnost zanemarena u nastavnoj praksi. Događa se da vještinu slušanja podrazumijevamo, no važno je eksplicitno poučavanje strategijama i vještinama slušanja i to prema načelima situacijskoga pristupa poučavanja. Ako aktivnosti učenja oblikujemo tako da učenici prepoznaju svakodnevne situacije koje su doživjeli i vezujemo ih za njihova životna iskustva, motivacija se spontano događa, a ovladavanje tehnikama slušanja može se implementirati integrirano sa sadržajima svih područja predmeta Hrvatski jezik. Spoznaje o slušanju još su uvijek neobjedinjene za potrebe učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. Ovim se predavanjem prezentirala djelatnost slušanja s aspekta pragmalingvistike, psiholingvistike, neurolingvistike i komunikologije. Učiteljima i nastavnicima bile su predstavljene konkretne aktivnosti učenja i poučavanja slušanja s razumijevanjem, imaginacijskoga, anticipacijskoga i aktivnoga slušanja. Istaknuta je važnost uporabe strategija slušanja i to posebice metakognitivnih.

Posljednje predavanje o AUDIT sustavu za prikupljanje povratnih informacija od publike održala je viša savjetnica za hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić, prof. Radi se o sustavu dostupnom na URL-u http://audit.altii.online/ koji je konkretan rezultat međunarodnoga projekta Active learning through improved interactivity (Project No. 2020-1-HR01-KA226-SCH-094735), a čiji je nositelj bila tvrtka Aquilonis d.o.o. s partnerima: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Fakultet elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu, Tartu Kutsehariduskeskus (Estonija) i Zavod Antona Martina Slomša Maribor. Više o projektu na poveznici https://altii.online/ .

Budući da je cilj predavanja bio brzo prikupiti povratnu informaciju od sudionika, predavač i sudionici skupa koristili su se sustavom, postavljeno je nekoliko pitanja poveznih s prethodnim predavanjem (Svante Pääbo – Nobelova nagrada za medicinu i fiziologiju, 2022) i sa stanjem sudionika tijekom predavanja (umor, očekivanja, vrednovanje), čime je omogućeno da se unutar rada u sustavu pokažu njegove najznačajnije mogućnosti i primjena u svakodnevnoj nastavi s učenicima. Svim sudionicima e-poštom poslan je besplatan AUDIT korisnički priručnik, v1.0, veljača 2023.

Evaluacija

(docx: 56,05 KB)

Preuzmi