Najave i izvješća / 16. studenoga 2022.

U Vukovaru održan državni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike koji predaju na srpskom jeziku

Državni stručni skup učitelja i nastavnika povijesti i geografije te učitelja razredne nastave, koji predaju u osnovnim i srednjim školama Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po A, B i C modelu, održan je 3. studenog 2022. godine s početkom u 10 sati. Skup je održan u prostorima OŠ Dragutina Tadijanovića Vukovar u Vukovaru. Na skup se prijavilo 23 učitelja i nastavnika. Većini predavanja prisustvovali i pojedini učitelji OŠ Dragutina Tadijanovića, koji tada nisu imali nastavu.

Dr. sc. Vesna Vujić je u predavanju „Indoeuropska jezična pradomovina“ dala pregled povijesnog razvoja jezika nastalih iz praindoeuropskog jezika. Dala je više primjera termina koji se identično izgovaraju i imaju isto značenje u desetak suvremenih jezika. To je dokaz njihova zajedničkog porijekla. Osnovni identični pojmovi dokazuju društveno uređenje i zanimanja ljudi u praindoevropskoj domovini.

Dr. sc. Ljiljana Bajac Nikolić u radu „Povijest i književnost – međupredmetna korelacija“ ukazala je na potrebu davanja povijesnog i geografskog okvira u pravilnom tumačenju književnih dijela. Svaki književnik je stvarao u jednom prostoru i povijesnom trenutku. Taj trenutak se zaledio u njegovu djelu i dio je povijesti. Lakše je učenicima objasniti značenje pojedinog djela ako im se prikaže i povijesna slika. Također se kulturna povijest lakše obrađuje uz odabrana književna djela.

Dr. sc. Borislav Đekić je u predavanju „Suvremene migracije 21. stoljeća“ ukazao na osnovne razlike ranijih migracija od suvremenih. Suvremene migracije, nažalost, viđamo i svjedočimo im svakodnevno. Kroz našu domovinu prolaze migranti iz Azije, koji bježe od ratova, gladi i nesigurnosti, ali i od nepovoljnih klimatskih promjena. Drugu skupinu migranata čine nevoljnici rata u Ukrajini. Osobe nama bliske kulture i jezika koji organizirano dolaze bježeći od strahota nametnutog im egzodusa, brojni imaju kod nas rođake doseljene u nekim drugim vremenima. Brojne osobe iz naše domovine kao migranti odlaze u razvijenije zemlje zapada zbog boljih uvjeta života i materijalne egzistencije. Mnogi imamo prijatelje i rođake među njima.

Dr. sc. Ivan Balta u predavanju „Nastava povijesti i  geografije i zakonitosti povijesnog razvitka“ bavi se povijesnim razvojem svijeta i kako se to odražava na nastavu ovih predmeta. Suvremena saznanja o povijesnim događanjima, kontekstima tih događanja i suvremena tehnologija pomažu očiglednijoj i zanimljivijoj nastavi. Drugo predavanje profesora I. Balte je ponovljeno predavanje „Nenasilne projektne asimilacije  manjinskih naroda i jezika“, koje su učitelji smatrali bitnim za svoj razvoj i molili da se ponovi. Ovo predavanje čini nit poveznice između praindoeuropske jezične pradomovine i suvremenih migracija.

Na osnovi predavanja i primjera dobre prakse i diskusijama nakon svakoga održanog predavanja, učitelji i nastavnici povijesti i geografije i učitelji razredne nastave, na osnovi suvremenih pogleda u suvremena povijesna i književna kretanja, kao i na migracije u našem okruženju, stvoriti percepciju potrebe uvažavanja drugih nastavnih predmeta i njihove implementacije u kvalitetnije predavanje i korelaciju svojega predmeta s najbližim predmetima.

Evaluacija

(docx: 181,14 KB)

Preuzmi