Najave i izvješća / 21. travnja 2023.

U Tučepima održan XVI. hrvatski simpozij o nastavi fizike

Od 11. do 13. travnja 2023. godine u Tučepima je održan XVI. hrvatski simpozij o nastavi fizike. Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Hrvatskim fizikalnim društvom već 32 godine održava stručni skup kojemu je namjena okupiti stručnjake iz cijele obrazovne vertikale u područja fizike. Ovogodišnji simpozij okupio je oko 200 sudionika te je uz nastavu fizike u osnovnim i srednjim školama obuhvatio i teme sveučilišne nastave da bi se svim dionicima pružila prilika za boljim povezivanjem duž obrazovne vertikale koja uključuje i znanstvenike i sveučilišne nastavnike. Simpozij je ove godine usmjeren na teme koje su svima zajedničke i mogu doprinijeti unaprjeđenju i osuvremenjivanju nastave fizike poput:

 • Primjene kurikula fizike u nastavnoj praksi
 • Vrednovanje u nastavi fizike
 • Istraživački usmjerena nastava fizike
 • IKT, pokusi i projektni zadaci u nastavi fizike
 • Primjeri dobre nastavne prakse
 • Fizika u nastavi drugih predmeta i u suvremenom životu
 • Nastava fizike za učenike s posebnim potrebama
 • Inicijalno i cjeloživotno obrazovanje nastavnika
 • Suvremene znanstvene spoznaje o nastavi fizike
 • Istraživanja učeničkog i studentskog ostvarivanja obrazovnih ishoda u fizici (konceptualno razumijevanje, matematičke poteškoće, itd.)
 • Što smo naučili iz nastave na daljinu – iskustva, novi alati, psihološki i pedagoški aspekti.

Osim brojnih učitelja i nastavnika koji su primjerima dobre prakse u svojim izlaganjima, radionicama i poster-sekcijama upotpunili program, pozvane predavačice dr. sc. Lana Ceraj s Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba i izv. prof. dr. sc. Jerneja Pavlin sa Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani održale su predavanja kojima su sudionike upoznali sa novim dostignućima u području hidrogelova i obzorima sa svemirskog teleskopa James Webb.

Tijekom tri dana rada simpozija bilo je prezentirano 35 plenarnih izlaganja učitelja i nastavnika, održano je 17 radionica i postavljeno 10 postera.

Sažeci izlaganja, radionica i postera mogu se preuzeti sa internetske stranice Simpozija: https://projekti.pmfst.unist.hr/XVIsimpozij/program/

Svi radovi su recenzirani i bit će objavljeni u elektroničkom Zborniku radova sa XVI. hrvatskog simpozija o nastavi fizike.

Evaluacija

(docx: 119,23 KB)

Preuzmi