Najave i izvješća / 21. travnja 2023.

U Požegi održan državni stručni skup Umjetničke škole – izazovi budućnosti

U Požegi je 12. i 13. travnja 2023. godine održan drugi Državni stručni skup pod nazivom Suvremene umjetničke škole/Umjetničke škole – izazovi budućnosti.

Državni stručni skup organizirala je Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) u suradnji s Glazbenom školom Požega. Stručni skup organiziran je za učitelje i nastavnike umjetničkih škola. Predavači i voditelji radionica bili su nastavnici općeobrazovnih srednjih škola, ravnatelji te nastavnici glazbenih i plesnih škola u Republici Hrvatskoj.

Nakon hrvatske himne, skup je svečano otvorio Marko Majstorović, prof., viši savjetnik za umjetničke škole AZOO-a. U svom govoru predstavio je Glazbenu školu Požega te naveo zadovoljstvo odazivom i željom za usavršavanjem učitelja i nastavnika umjetničkih škola.

Skupu se obratio Alen Kovačević, prof., ravnatelj glazbene škole Požega domaćin državnog stručnoga skupa. Učenica Hana Knežević pod mentorstvom nastavnice klavira Matee Šeremet predstavila je klavirski odjel škole skladbom Danse Macabre skladatelja Camile Saint-Saens/Franz Liszt. Nakon glazbene točke sudionici skupa obišli su školu i vidjeli uvjete rada Glazbene škole Požega.

Nakon obilaska škole Alen Kovačević, prof., ravnatelj glazbene škole Požega održao je predavanje pod nazivom „Glazbena škola Požega, primjer suvremene škole“. U predavanju je predstavljen rad Glazbene škole Požega kao suvremene škole koja svojim programom priprema učenike za rad na umjetničkom području, a u skladu s potrebama 21. stoljeća.

Predstavljena je fakultativna nastava ASIOT (Audio snimanje i obrada tona) na kojoj se učenici služe digitalnim alatima potrebnim za tonsko snimanje dok se nakon praktičnog rada u potpunosti osamostaljuju za isto.

Predstavljen je fakultativni predmet „Glazbena informatika“ na kojemu učenici savladavaju rad u softverima za pisanje nota.

Osim toga predstavljena je koncertna sezona Glazbene škole Požega u kojemu je prikazan način organiziranja koncerata koji se prenose putem online stream-a, snimanje koncerata i tonska obrada te objava istih realizirana isključivo resursima škole.

Od školske razmjene zborova do međunarodnih projekata – iskustva i mogućnosti naziv je predavanja kojim su Darija Kivač, prof. savjetnica, Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica i Kristina Vladušić, prof. mentor, I. gimnazija Zagreb predstavile zajedničke projekte, projekte vezane uz eTwining platformu te digitalne alate koje su koristile u navedenim projektima.

Sunčana Bašić, dipl. muzikolog, ravnatelj mentor, Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek održala je predavanje pod nazivom „Misliti projektno – glazbena škola i sustav umjetničkog obrazovanja“ u kojemu je sudionicima skupa predstavila projekte svoje škole te ih poučila kako projektno promišljati tj. osmisliti projekt, napraviti projektnu dokumentaciju, kako doći do materijalnih sredstava za projekt, kako ga realizirati i evaluirati.

Fakultativna nastava – nove mogućnosti u umjetničkim školama naziv je predavanja Tina Tonkovića, mag. mus., Glazbena škola Požega kojime je sudionike skupa upoznao s fakultativnim predmetom „Školski bend“. Predmet je zamišljen kao aktivnost integracije različitih znanja, vještina i sposobnosti prema krajnjem cilju zajedničkog muziciranja. Smisao predmeta je pogled na glazbu iz praktičnog ugla, kada u fokusu ne može biti samo i jedino glazba, nego i komunikacija, organizacija i odgovornost svakog pojedinca. Učenici koji sudjeluju u školskom bendu pristupaju s različitim afinitetima, prema čemu se aktivnosti usklađuju kako bi maksimalno napredovali i stekli nova iskustva. Nakon predavanja održana je produkcija školskog benda koji je izveo potpuri pjesama pop sastava Abba.

Pilates u funkciji preventive i rehabilitacije specifičnih ozljeda kod plesača suvremenog plesa naziv je radionice koju je Irena Jeričević, prof. mentor, Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje održala za učitelje i nastavnike plesnih škola. Cilj radionice bio je osvijestiti vlastito tijelo i naučiti osnovne vježbe Pilates metode te ishode određenih vježbi koje mogu pomoći pri poboljšanju plesačeve tehnike, razumijevanju korištenja tijela u svrhu prevencije od ozljeda.

Drugi dan stručnoga skupa obilježila su paralelna predavanja i radionice.

Igrom do znanja, naziv je radionice kojom je Tomislava Karačić Šoljić, prof. savjetnica iz Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek, sudionicima skupa teorijski predstavila igrifikaciju te se osvrnula na osnovne karakteristike igre i pozitivne strane uvođenja igrifikacije u nastavu instrumenta. Sudionici skupa su aktivno sudjelovali u radionici igrajući igre: ”Uhvati ritam”,“Wordwall-dinamika/tempo”,“Kahoot kviz- enharmonijska zamjena”, “Košara je pala/dan-noć/povisilice snizilice”, “Vesela školica”.Nakon toga sudionici su podijeljeni u grupe. Svakoj grupi dodijeljen je predmet (kockice, karte za UNO, Pop-it igračka i slično) i zadatak da osmisle igru koju je moguće koristiti na nastavi instrumenta ili solfeggia te ju prezentirati pred drugim grupama.

Vrednovanje kao preduvjet za razvoj kvalitete suvremene umjetničke škole, Ozana Bijelonjić, prof. mentor, XV. gimnazija Zagreb i Marko Majstorović, prof., viši savjetnik za umjetničke škole, Agencija za odgoj i obrazovanje naziv je predavanja i radionice kojim je prikazan pregled metoda sumativnog i formativnog vrednovanja s ciljem poboljšanja kvalitete razvoja mladih glazbenika. Primjena jasnih, ciljano planiranih načina vrednovanja koji su u potpunosti usklađeni s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, predstavlja izazov za sve odgojno-obrazovne djelatnike, povezanost kurikuluma, metoda učenja i poučavanja s vrednovanjem i izvješćivanjem o učeničkom napretku i postignućima. Predstavljene su različite mogućnosti vrednovanja koje proizlaze iz jasno definiranih procesa učenja s ciljem ostvarivanja napretka i unaprjeđivanja učenja kroz suradnju nastavnika i učenika. Radionica je naglasila nužnost uravnotežene upotrebe sva tri pristupa vrednovanju: vrednovanje naučenog, vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, usmjerenih na stvaranje poticajnog okruženja s ciljem jačanja odgovornosti za rad kod učenika. Također, polaznicima je pružena mogućnost za razmjenu vrijednih iskustava stečenih u odgojno-obrazovnom procesu kako bi se olakšalo osmišljavanje i planiranje vrednovanja istovremeno s učenjem i poučavanjem.

Somatski pristup tijelu – princip efikasne neuromuskularne re­-edukacije naziv je radionice koju je održala Jasna Čižmek Tarbuk, prof. savjetnik, Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica. Na primjeru nekoliko jednostavnih vježbi koje pomažu osvještavanju i pravilnoj postavi tijela sudionici skupa iskušali su promjene u vlastitom kretanju i postavi tijela. Koristeći brzodjelujuću metodu koju je na temelju somatskog učenja dr. Moshe Feldenkraisa razvila Ruth Alone kroz svoju praksu Bones for Life, sudionici su postigli bolji osjećaj ravnoteže, iskusili veću fluidnost u kretanju te prirodnu organizaciju tijela u kojem ono najefikasnije djeluje. Polaznici radionice osjetili su i pozitivne promjene u emocionalnom i psihološkom stavu prema sebi i drugima te holistički efekt koji se postiže primjenom somatskih metoda. Nakon radionice diskutiralo se kako uključiti navedeni pristup u redovnu nastavu stavljajući naglasak na olakšavanje usvajanja pozitivnih promjena svakom pojedinom učeniku, ali i njegovoj integraciji u grupu.

BESS – suvremeno poimanje učenja Rudolfa Labana, naziv je predavanja i radionice koju je održala Jasmina Zagrajski Vukelić, prof. savjetnik iz Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb. Sudionici skupa upoznati su s razvojem i promjenama u somatskoj motivaciji, doživljaju, izvedbi te analizi pokreta u skladu sa novo definiranim kategorijama (BESS), temama (4 teme R. Labana) i somatskim pristupom (Obrasci razvojnog pokreta).

Uvod u notografiju u okviru fakultativnog predmeta osnove glazbene informatike posljednje je predavanje koje je održao Boris Klarić, prof. savjetnik iz Glazbenog učilišta Elly Bašić u Zagrebu. Fakultativni predmet Osnove glazbene informatike prema Nastavnom planu i programu Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednju školu priprema i osposobljava učenike samostalnoj i kreativnoj primjeni računala u kreiranju notnog zapisa instrumentalnih, vokalnih i vokalno-instrumentalnih partitura u raznim izvođačkim sastavima od solističke, komorne do orkestralne glazbe u tradicionalnom notnom pismu. Osim upoznavanja s programima za notografiju i samostalnog kreiranja notnog zapisa sudionici skupa upoznati su s notnim pravopisom za učenike, mogućnostima računalne obrade notnog teksta, specifičnostima zapisa vokalnih i instrumentalnih dionica, uspoređivanje raznih notnih izdanja eminentnih nakladnika kao i uvid u notografiju proteklih stilskih razdoblja od rukopisa do tiskanih izdanja partitura te njihova transkripcija u suvremeni notni zapis.

Evaluacija

(docx: 295,08 KB)

Preuzmi