Najave i izvješća / 2. ožujka 2023.

U Kopačevu održano stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika mađarske nacionalne manjine

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Kopačevu je 20. veljače 2023. godine održan državni stručni skup namijenjen odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima mađarske nacionalne manjine. Tema skupa je bila: Hrvatsko-mađarski kulturni i kulturno-povijesni odnosi, a stručnom usavršavanju prisutno je bilo 29 sudionika.

Na početku državnoga stručnog skupa sudionike je pozdravio ravnatelj Uprave za nacionalne manjine u MZO-u Nandor Čapo.

Cilj skupa je bio upoznati sudionike s novim podacima i materijalima koji će im koristiti za kvalitetniji rad s učenicima u osnovnim i  srednjim školama na njegovanju mađarskog jezika i nacionalne skupine predmeta. Na osnovi novih saznanja, učitelji / nastavnici će jednostavnije surađivati s lokalnom zajednicom i imati velike koristi u međupredmetnoj korelaciji s nastavom povijesti u redovitoj nastavi. Osim toga, sudionici dobivaju uvid u suvremenu mađarsku književnost, smještaju povijest mađarske književnosti i suvremenu mađarsku književnost u europski kontekst te prepoznaju prevođenje kao nužan posrednik između književnosti i kulture.

U prvom dijelu su održana dva povijesna predavanja: izv. prof. dr. sc. Denis Njari,  izvanredni profesora Odsjeka za povijest Filozofski fakultet u Osijeku, s temom Povijest mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj / A horvátországi magyar kisebbség történelme. Nastavljeno je s drugim predavanjem na temu Mađari u Baranji, u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu i raspršeni Mađari / Magyarok Baranyában, Szlavónia keleti és nyugati részén illetve a szórványban.

Na početku sudionici su upoznati s poviješću Mađara u Hrvatskoj od srednjega vijeka do suvremenog doba. S obzirom na to da povijest Mađara u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno dobro obrađena u literaturi, ponuđene su osnovne informacije o povijesti lokalnih nacionalnih zajednica. Sudionici stručnoga usavršavanja su dobili korisne nove podatke i materijale koje će moći dalje koristiti u svom radu s učenicima u osnovnim školama, na satovima njegovanja mađarskoga jezika i satovima povijesti.

U drugom predavanju je navedeno da se Mađari u Hrvatskoj dijele na tri glavne skupine: 1. Mađari u Baranji, 2. Mađari u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu i 3. raspršeni Mađari (najvećim dijelom u zapadnoj Slavoniji). Predavanje je dalo osnovne informacije o svim ovim trima skupinama, dajući i globalni pregled povijesti Mađara u Hrvatskoj, ali i fokusirajući se na pojedine lokacije-sela u kojima su se u danim povijesnim trenucima događali događaji izuzetno značajni za definiranje i izgradnju mađarske zajednice.

U drugom djelu su također održana dva predavanja vezana uz književnosti s izlaganjem prof. dr. sc. Zoltán Medvea, redovitog profesora na Katedri za mađarski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Osijeku, s temom Promicanje mađarske književnosti u Hrvatskoj / A magyar irodalom népszerűsítése Horvátországban odnosno s temom Kulturna suradnja dvaju naroda / A két nemzet közti kulturális együttműködés.

Predavanja su dala opći pregled suvremene mađarske književnosti: uputila slušatelje kako vladati terminologijom suvremene mađarske književnosti; kako identificirali određene pojmove, sadržaje, strujanja i karakteristike suvremene mađarske književnosti; kako prepoznati sličnosti i razlike u obilježjima suvremene europske i mađarske književnosti; kako identificirati prepletanja rodova, žanrova, podžanrova postmoderne i razdoblja nakon postmoderne; kako primijeniti komparatističke metode u usporedbi književnih djela; kako primijeniti terminologije komparatistike i prevođenja; kako smjestiti povijest mađarske književnosti i suvremenu mađarsku književnost u europski kontekst; kako prepoznati sinkroniju i asinkroniju te njihove uzroke mađarske i europske književnosti; kako primijeniti terminologiju komparatistike; kako prepoznati važnost uloge prevođenja u kulturi i komparatistici; kako prepoznati prevođenje kao nužan posrednik između književnosti i različitih kultura; kako s kritičkom rezervom analizirati kontaktološke i imagološke teorije komparatistike.

Po završetku državnoga stručnog skupa provedena je evaluacija. Sudionici su bili zadovoljni predavačima, izborom tema i ugodnom atmosferom. Predavače stručnog skupa ocijenili su prosječnom ocjenom 4,44.

Državni stručni skup u trajanju od 7 sati vodila je Erna Varga, prof., viša savjetnica za mađarsku nacionalnu manjinu.

Evaluacija

(docx: 393,69 KB)

Preuzmi