Najave i izvješća / 28. ožujka 2023.

Suvremene teme iz talijanistike na državnom skupu u Rijeci

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i u suradnji s Odsjekom za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, 20. veljače 2023. godine održan je državni stručni skup s temom Suvremene teme iz talijanistike.

Program stručnog skupa sastojao se od predavanja i radionica. Tematski sadržaji ponuđeni su s ciljem razumijevanja specifičnosti školskog jezika interkulturnog aspekta talijanskog i hrvatskog školskog sustava, primjene obrnute učionice u usavršavanju frazeološke kompetencije u talijanskome jeziku, fonetskih pravila talijanskoga jezika i prilagodbe tekstova za lako i jednostavno čitanje.

U uvodnom izlaganju Školski jezik i interkulturna medijacija, izv. prof. dr. sc. Sandra Mardešić, s Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predstavila je specifična funkcionalna obilježja školskog jezika kojim se u školskom okružju služe nastavnici i učenici u primarnoj i sekundarnoj komunikaciji. U zaključnom dijelu osvrnula se na neke od sličnosti i razlika između školskoga jezika u Hrvatskoj i u Italiji kroz prizmu interkulturnoga susreta ovih dvaju sustava.

U izlaganju Obrnuta učionica: as u rukavu poučavanja frazeologije, Maria Carmela Zaccone, mag. sa Sveučilišta u Torinu, Italija istaknula je učinkovitost uvođenja tehnike obrnute učionice u poučavanju frazeologije talijanskoga jezika. U radioničkom dijelu predavačica je kroz praktične primjere dala na uvid konkretne načine implementiranja obrnute učionice u nastavu talijanskoga jezika.

Dott. ssa Annamaria Ghiradelli, članica Talijanske drame, HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke u izlaganju Praktičan pristup dikciji, posebno se osvrnula na osnovne norme koje reguliraju pravilan izgovor i intonaciju govora u talijanskom jeziku. U radioničkom dijelu kroz praktične primjere i vježbe pravilnog čitanja teksta sudionici skupa primijenili su navedene tehnike, s posebnim osvrtom na otvoreno ili zatvoreno izgovaranje samoglasnika.

U završnom dijelu dr. sc. Floriana Carlotta Sciumbata svojim izlaganjem Što je i kako se koristi jezik jednostavan za čitanje i razumijevanje, sa Sveučilišta u Trstu, Italija, usmjerila je pozornost na obilježja jednostavnog jezika za čitanje i razumijevanje teksta u slučaju osoba s teškoćama u razvoju, s teškoćama u ovladavanju (pisanim) jezikom ili osoba sa slabim poznavanjem nekoga jezika. Izložila je neke od tehnika pisanja jednostavnim jezikom i prilagodbe tekstova za potrebe raznih vrsta čitalaca.

Tematska povezanost aktivnosti s iskustvom iz prakse, relevantnost sadržaja te vješto odabrani alati i primjeri vježbi pridonijeli su dinamičnosti i zanimljivosti izlaganja te su u velikoj mjeri ispunili očekivanja sudionika stručnoga skupa.

Državni stručni skup organizirala je i sastavila izvješće: Marija Puškarić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje

Evaluacija

(pdf: 595,42 KB)

Preuzmi