Najave i izvješća / 14. rujna 2022.

Stvaranje odgovarajućeg okruženja za učinkovito i nesmetano odvijanje procesa učenja i poučavanja

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika Stvaranje odgovarajućeg okruženja za učinkovito i nesmetano odvijanje procesa učenja i poučavanja planiran je i održan 1. i 2. rujna 2022. hibridno iz Gimnazije Karlovac. Uživo je u radu skupa sudjelovalo tridesetak sudionika dok se njih 800 u skup uključilo putem AZOO Zoom učionice. Prvog dana skupa planirana su plenarna predavanja, dok je drugi dan skupa bio rezerviran za rad u radionicama. Ovaj skup je zamišljen kao nastavak kontinuirane podrške uvođenju predmetnog kurikuluma za engleski jezik te ujedno i kao dio projektnih aktivnosti Agencije za odgoj i obrazovanje unutar projekta e-škole.

Nakon prijave sudionika u sustav, sve prisutne je u ime ravnateljice Agencije dr. sc. Dubravke Brezak Stamać pozdravio viši savjetnik za engleski jezik Davor Černi koji je ujedno održao i kratko uvodno predavanje Stvaranje odgovarajućeg okruženja za učinkovito i nesmetano odvijanje procesa učenja i poučavanja u kojem je zakoračio u prošlost. Točnije, u svojem kratkom izlaganju sudionici skupa vratili su se u 18. stoljeće u kojem je Jean Jacques Rousseau u svom djelu Émile ou de l’éducation prepoznao važnost kvalitetnog okruženja za odvijanje procesa učenja i poučavanja.

U kratkim pregledima domaćih istraživanja, kolegice Maja Labaš Horvat prof. izvrsni savjetnik – Presentation of research results: Implementation and development of English language competencies in student research projects  i Vlasta Svalina prof. savjetnik – Mobilno učenje u nastavi engleskog jezika – predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima nastavnika engleskog jezika o mobilnom učenju donose rezultate i analize svojih istraživanja i utjecaju projektne nastave i mobilnog učenja na razvoj učeničkih kompetencija i kvalitetu okruženja z a učenje.

U sljedećem bloku predstavljena su inozemna istraživanja. U prvom izlaganju Revisions, corrections, alternative assessment: Working with a portfolio in the foreign language classroom as a tool for differentiation and equity doktorandica sa Sveučilišta u Hamburgu Lisa Marie Brinkman istaknula je utjecaj upotrebe portfolia u nastavi stranog jezika na diferencijaciju i jednakost u učionici. U drugom izlaganju Learners as digital citizens, social agents and language users: Harnessing the possibilities of digital technology in the language classroom koordinatorica Centra za strane jezike Sveučilišta u Limericku, Catherine Jeanneaunaglasila je činjenicu da su i učenici danas digitalni građani te kako u nastavi stranog jezika kvalitetno iskoristiti digitalnu tehnologiju za kreiranje stvarnih životnih situacija.

Treći blok predavanja otvorila je prof. dr. sc. Lidija Cvikić (dugogodišnja urednica časopisa Strani jezici) s predavanjem Strani jezik, MPT Učiti kako učiti u kojem je postavila širi (teorijski) okvir povezanosti predmetnoga kurikula engleskoga jezika i kurikula međupredmetne teme Učiti kako učiti. Svojim izlaganjem pokušala je potaknuti sudionike na promišljanje o mogućnostima koje ova dva dokumenta nude u poučavanju te je iznijela neke primjere dobre prakse ovakvog načina rada. U drugom predavanju u ovom bloku Holistic, action-oriented and plurilingual approaches to language learning, Aline Germain-Rutherford, Ph.D.sa Sveučilišta u Ottawi (Kanada) osvrnula se na dokaze raznih istraživanja koji ukazuju na pozitivne učinke ovakvog pristupa učenju i poučavanju.

Prvi dan završen je predavanjem Improving Teaching Through Classroom Action Research Gwendolyn Mettetal, Ph.D. Chancellor’s Professor Emerita sa Sveučilišta u Indiani (SAD). Kroz svoje izlaganje uvažena profesorica vodila je sudionike skupa kroz postupak pripreme kvalitetnog istraživanja u svojim učionicama. Drugog dana skupa u posebnoj sesiji cijenjena profesorica odgovarala je na pitanja sudionika vezana uz ovu temu.

Drugi dan skupa otvorio je Davor Černi, viši savjetnik za engleski jezik kratkim pregledom predavanja i izlaganja održanih prvoga dana. U drugom predavanju Motivacija, različitosti i emocije izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak- Galešev s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  naglasila je koliko je važno prilikom stvaranja odgovarajućeg okruženja za učenje i poučavanje voditi računa o motivaciji učenika, njihovim razlikama i emocijama i to ne samo kod učenika s teškoćama nego kod svih učenika.

U nastavku drugog dana sudionici skupa se u skladu s prijavama uključuju u radionički rad. Za odabir su imali 28 različitih radionica koje su se tijekom dana ponavljale, pa je ukupno održano 66 radionica.

Skup je zaključio voditelj stručnog usavršavanja, zahvalio se svim sudionicima i podijelio evaluacijski listić.

Evaluacija

(docx: 1,36 MB)

Preuzmi