Najave i izvješća / 30. lipnja 2010.

Stručni skupovi Hrvatski nacionalni pokret u 20. stoljeću i povijesne interpretacije

Stručni skupovi za nastavnike povijesti Zadarske i Šibensko-kninske županije te nastavnike povijesti Splitsko-dalmatinske županije održani su 28. lipnja 2010. u Šibeniku i 29. lipnja u Splitu. Tema stručnih skupova bila je Hrvatski nacionalni pokret u 20. stoljeću i povijesne interpretacije.