Najave i izvješća / 6. siječnja 2010.

Stručni skup za učitelje i nastavnike pripravnike u nastavi povijesti

Stručni skup za učitelje i nastavnike pripravnike u nastavi povijesti Zadarske, Šibensko kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije održan je u Splitu 5. siječnja 2010. godine. U privitku donosimo materijale sa stručnog skupa.