Najave i izvješća / 3. rujna 2010.

Stručni skup za pripravnike u nastavi matematike i njihove mentore u Splitu, 2. rujna 2010.

Na stručnom skupu za pripravnike u nastavi matematike i njihove mentore, koji je održan drugu godinu za redom u Osnovnoj školi „Manuš“ u Splitu, aktivno je sudjelovalo 23 pripravnika i 10 mentora. Iz hodograma stručnog skupa vidljivo je da je naglasak bio na nastavnom satu: od pripreme do realizacije u svim segmentima nastavnog procesa – pripreme, provedbe i evaluacije što svakom pripravniku treba znati na početku odgojno-obrazovnog rada, a njihovim mentorima može biti od pomoći u planiranju i provođenju procesa stažiranja.

U prvoj temi Matematička definicija, profesor s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, doc. dr. Nikola Koceić Bilan, a koji je ujedno metodičar u stručnom povjerenstvu za provedbu stručnih ispita, osnovni prikaz različitih vrsta i načina oblikovanja matematičkih definicija potkrijepio je brojnim primjerima iz nastavne prakse u kojima je ta pravilnost narušena. Osvrnuo se i na neke pogreške koje kandidati čine na stručnom ispitu, posebno u pisanom dijelu.

Profesorica s Filozofskog fakulteta, dr. sc. Irena Mišurac Zorica u temi Nastavni sat: od pripreme do realizacije prikazala je glavne značajke i sastavnice nastavnog sata matematike, od teorijskih postavki do praktičnih savjeta. U mješovitom grupnom radu, pripravnici i njihovi mentori osmišljavali su nastavni sat na zadanu temu, nakon čega je uslijedila konstruktivna rasprava.

Viša savjetnica za matematiku Nives Jozić ukazala je na bitne elemente vrednovanja učeničkih postignuća, naglašavajući važnost stalnog i raznovrsnog praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća. S obzirom na učestalost provedbe pisanih provjera znanja i propusta koji se pri tome događaju u nastavnoj praksi, sudionici su u mješovitim grupama izrađivali jedan ispit znanja na zadanu temu prema zadanim kriterijima i pravilima, a nakon toga se povela rasprava i razmjena različitih iskustava.

U zadnjem dijelu seminara, mentorica sa stručnog ispita za osnovu školu Svjetlana Komić, učitelj mentor, u temi Od diplome do prve licencije dala je prikaz zakonskih okvira koje pripravnici trebaju upoznati u procesu stažiranja te zapažanja sa nastavnih sati i usmenog dijela dosadašnjih stručnih ispita. Mentorica sa stručnog ispita za srednju školu, Anastazija Pažanin, prof. savjetnik, nadopunila je prethodno izlaganje zapažanjima sa nastavnih sati stručnih ispita u srednjoj školi dala smjernice za pripremu kandidata za nastavni sat na stručnom ispitu koji trebaju polagati.

Nives Jozić, prof., viša savjetnica za matematiku
nives.jozic@azoo.hr