Najave i izvješća / 2. svibnja 2022.

Stručnim skupom u Zadru svečano zatvorena Godina Marka Marulića

Državni stručni skup Svečano zatvaranje Godine Marka Marulića, namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika, u organizaciji viših savjetnika za hrvatski jezik mr. sc. Jasne Pandžić, dr. sc. Srećka Listeša i Barbare Beronje, prof., održan je 21. travnja 2022. na Sveučilištu u Zadru.

Svrha skupa bila je istražiti značenje djela Marka Marulića za suvremenu kulturu i razvoj hrvatskoga jezika, tumačiti Marulićevo djelo u suodnosu na suvremena kulturna kretanja, steći uvid u mogućnosti drugačijega pristupa recepciji književnoga teksta djece i mladih.

Nakon najave programa rada sudionike skupa pozdravila je i prigodnim riječima im se obratila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać istaknuvši kako je obilježavanje pola tisućljeća postojanja hrvatske pisane riječi velika obljetnica za povijest jednoga naroda i za povijest hrvatske književnosti u svekolikom inventaru europske književnosti. U izlaganju je naglasila da i drugi europski narodi, npr. Francuzi preko Francoisa Rabelaisa, Talijani preko Dantea Alghieria, Nijemci preko Johanna Wolfanga von Goethea, svoj identitet vežu za pisanu kulturu, a za Hrvate to treba biti Marko Marulić. Istaknula je da promišljene metodičke mogućnosti kanonske i suvremene interpretacije Marulićeve Judite mogu pomoći u njegovanju kulturnoga identiteta učenika te podizati svijest o kulturnom identitetu kao o sastavnici nacionalnoga identiteta. Judita Marka Marulića kanonski je spomenik, prvo nacionalno autorsko djelo na narodnom jeziku pisano splitskom čakavicom. Ravnateljica je obraćanje završila optimističnim krasnoslovom završnih stihova Judite: Trudna toga plova ovdi jidra kala / plavca moja nova: Bogu budi hvala, / ki nebesa skova i svaka ostala.

Prigodnim riječima sudionike skupa je pozdravila i rektorica Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Dijana Vican.

U skupu je sudjelovalo pedeset učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola. Na skupu su održana tri plenarna predavanja, a izložili su ih mr. sc. Robert Leljak, viši arhivist Državnoga arhiva u Zadru (Spisi obitelji Marulić u fondu Stare splitske općine Državnoga arhiva u Zadru), izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević, pročelnica Odjela za kroatistiku Sveučilišta u Zadru (Marulićeva ostavština u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća), red. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (Marko Marulić kao nadahnuće u učenju povijesti književnosti i povijesti kulture). Nakon predavanja predstavljena su četiri primjera dobre školske prakse zadarskih škola (Marko Marulić – hrvatski i svjetski stvaralački genij, školski međupredmetni i interdisciplinarni projekt, Mirela Zubčić, prof., Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar; Godina Marka Marulića u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića u Zadru, školski međupredmetni i interdisciplinarni projekt, Drinka Dujmović, prof.,Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar; Marulu i Juditi u pohode, izvannastavna skupina Čuvari jezika, Marina Marijačić, prof., OŠ Smiljevac, Zadar; Marul u Strukovnoj, školski međupredmetni i interdisciplinarni projekt, Barbara Punoš Kostović, prof., Ivana Pandžić, prof., Lenka Kamber, prof., Šejla Babin, prof., Ivana Stanišić, prof., Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar).

Nekoliko puta tijekom stručnoga skupa naglašena je potreba nastavljanja obilježavanja obljetnica vezanih za hrvatsku jezičnu i književnu baštinu te je predloženo da se svake godine obilježi obljetnica posvećena jezičnom i književnom stvaralaštvu hrvatskoga velikana Marka Marulića.

U vrijeme stanke sudionici skupa pozvani su da razgledaju izložbu Znanstvene knjižnice iz Zadra I Zadar je Marulićev, posvećenu Marku Maruliću i prvotisku Judite iz 1521. godine.

Evaluacija

(docx: 177,81 KB)

Preuzmi