Najave i izvješća / 1. ožujka 2022.

Stručni skup o suvremenoj filozofiji politike

Stručni skup za nastavnice i nastavnike filozofije Suvremena filozofija politike održan je 18. veljače 2022. Riječ je o posljednjem od pet skupova za nastavnike i nastavnice filozofije koji su tematski povezani s izbornim domenama novoga kurikula filozofije.

Za sudjelovanje na skupu mogli su se prijaviti nastavnici i nastavnice filozofije iz cijele zemlje i u tome je smislu skup imao državni karakter. Skup je održan u online okruženju, a korištena je komunikacijska aplikacija Zoom. Na skupu je sudjelovalo 100 sudionika.

Osnovni je cilj skupa bio upoznati nastavnike i nastavnice s odabranim aspektima rasprave unutar suvremene filozofije politike te im na taj način pružiti stručnu podršku za koncipiranje, pripremu i izvođenje nastave te izborne domene.

Predavač na stručnom skupu, prof. dr. Raul Raunić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizirao je svoje izlaganje u tri dijela. Prvi je dio bio posvećen određenju predmeta filozofije politike, njezine naravi i metoda te razmatranju njezinih epohalnih pitanja i problema. U drugome su dijelu razmotreni različiti tipovi legitimacije političkog autoriteta, dok je treći dio bio posvećen pravednosti kao političkoj vrlini.

Predavač je za sudionike skupa pripremio popis ključne literature. Cijeli skup je snimljen i bit će dostupan nastavnicima i nastavnicama u CARNET-ovoj virtualnoj učionici filozofije.

U pozivu na stručni skup sudionicima je poslana i poveznica na Google Forms da bi ispunili evaluacijski upitnik. Upitnik je ispunio 89 sudionik skupa (u prilogu). Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac (89,9%) smatra da je tema skupa u potpunosti ili u velikoj mjeri povezana s realnim potrebama nastavnika
  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatra da je predavač bio u potpunosti ili u velikoj mjeri dobro pripremljen (98,9%) te da su izlaganja u potpunosti ili u velikoj mjeri bila dobro strukturirana i jasna (97,9%)
  • gotovo svi sudionici skupa (98,9%) koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatraju da su izlaganja bila dobro prilagođena njihovu inicijalnom poznavanju teme
  • 91% sudionika skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac procjenjuje kvalitetu stručnog skupa u cjelini vrlo visokom.

  Tomislav Reškovac, prof.

Evaluacija

(docx: 245,97 KB)

Preuzmi