Najave i izvješća / 10. studenoga 2021.

Stručni skup za vjeroučitelje – Izazovi dokumentiranja praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja

Međužupanijski stručni skup Izazovi dokumentiranja praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola na području Podružnice Osijek, a metropolije Đakovačko-osječke, održan je 3. studenog u online okruženju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Podružnice Osijek te u suradnji s Katehetskim uredima u Đakovu i Požegi. Na skupu je sudjelovalo 400 vjeroučitelja iz pet slavonskih županija.

Nakon uvodne molitve sudionike stručnog skupa pozdravio je pomoćni biskup đakovačko-osječki mons. Ivan Ćurić te viša savjetnica za vjeronauk Ankica Mlinarić. Također su se pozdravnim riječima vjeroučiteljima obratili i predstojnici Katehetskih ureda, dr. sc. Teuta Rezo u Đakovu za Đakovačko-osječku nadbiskupiju  i mr. sc. Marijan Pavelić u Požegi za Požešku biskupiju.

Stručni skup bio je koncipiran u tri dijela, a imao je cilj vjeroučiteljima pomoći u primjeni preciznog dokumentiranja procesa praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja, posebice u kontekstu cjelovite kurikularne reforme u kojoj je naglasak stavljen na praćenje i podršku napretka učenikovog razvoja tijekom formativnog praćenja učenja za učenje i učenja kao učenja kako bi se uz sve informacije o onome što se još može popraviti i unaprijediti moglo doći i do sumativnog vrednovanja, odnosno bilježenja vrednovanja naučenog u vidu jasno formuliranih razina ishoda koje je učenik pokazao usvojenima.

U prvom izlaganju Temeljni dokumenti u procesu praćenja, bilježenja i vrednovanja uspjeha učenika. Osvrt na uvide u primjere e-dnevnika,   viša je savjetnica za vjeronauk Ankica Mlinarić predstavila važne poruke temeljnih dokumenata na koje se valja oslanjati u procesu vrednovanja vjeroučenika, a to su Kurikulum Katoličkog vjeronauka za osnovne škole i gimnazije, Smjerice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnk o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Povezujući važnost poruka ovih dokumenata, viša je savjetnica dala osvrt na nekoliko primjera pisanja bilješki u e-dnevniku te ukazala na moguća poboljšanja čime su vjeroučitelji imali i mogućnost samovrednovanja.

U drugom dijelu stručnog skupa obrađena je tema Kako do bilježenja formativnog i sumativnog vrednovanja? u kojoj su vjeroučiteljice, savjetnice u zvanju te donedavne članice mentorskog tima za Katolički vjeronauk Škole za život Ana Volf i Tihana Petković, licencirane stručnjakinje u području vrednovanja, predstavile moguće prijedloge oblikovanja i strukture bilježaka praćenja u e-dnevnicima ukazujući kojim putem započinjemo planiranje vrednovanja te koliko je od bazične važnosti krenuti od ishoda učenja kako bismo dobili jasnu strukturu planiranja svakog pristupa vrednovanja. Također su prikazale i analizu vlastite prakse pokazujući koliko je važno trajno unositi izmjene i poboljšanja u svoj rad. Obje rade u osnovnoj školi, no prikazane strukture rada primjenjive su i za srednje škole. Sudjelovanjem u interaktivnom zadatku i ostali sudionici su samovrednovali svoj rad te pokazali kompetencije učitelja i nastavnika kao refleksivnih praktičara.

U trećem dijelu stručnog skupa prikazana su još četiri primjera dokumentiranja procesa vrednovanja – jedan za osnovnu školu i tri za srednju. Primjer za osnovnu školu prikazala je vjeroučiteljica savjetnica u zvanju Andrijana Petrović, a primjer iz prakse za gimnazije prikazala je vjeroučiteljica, voditeljica vijeća vjeroučitelja za srednje škole u Požeškoj biskupiji Dragana Akšamović. Za trogodišnje strukovne škole svoj primjer prikazala je vjeroučiteljica Ivana Hac, također donedavna mentorica u Školi za život i licencirana stručnjakinja za vrednovanje. Primjer četverogodišnje strukovne škole svoj primjer vrednvanja prikazala je vjeroučiteljica Nataša Šantić, savjetnica u zvanju te mentorica na stručnim ispitima.

U završnom dijelu skupa svi su izlagači izrekli svoju poruku za sudionike. Završnu riječ u vidu zahvale vjeroučiteljima za sudjelovanje na stručnom skupu i ohrabrenja u narednom radu izrekli su predstojnici Katehetskih ureda kao i voditeljica stručnog skupa, viša savjetnica Ankica Mlinarić. Poželjeli su im da i dalje ulažu u svoje stručno usavršavanje i profesionalni razvoj.

Sudeći po povratnim informacijama koje su sudionici skupa poslali putem forms upitnika, ovaj stručni skup bio je odgovor na njihove potrebe nastale u procesu primjene kurikularne reforme, poglavito u području preciznog osmišljavanja procesa i postupaka praćenja, vrednovanja, bilježenja i ocjenjivanja. Stručni skup je po vrednovanju sudionika ocijenjen izvrsnom ocjenom te su ostvarenost najavljenih ishoda skupa vrednovali prosjekom 4.89, baš kao i dio koji objašnjava postupke kojima dolazimo do formativnog i sumativnog vredovanja. Informacije dobivene o temeljnim dokumentima u procesu praćenja, bilježenja i vrednovanja ocijenili su  ukupnim prosjekom ocjena 4.91, upravo kao i primjere iz prakse. Prema sebi i svom sudjelovanju u aktivnostima tijekom skupa bili su za nijansu kritičniji, no i dalje izvrsni samovrednujući se s prosjekom 4.55.

Vjeroučitelji su također izrazili potrebu za izdavanjem priručnika s izloženim temama na skupu u nadi da će im to biti trajna pomoć u ovoj kompleksnoj aktivnosti bilježenja formativnog i sumativnog vrednovanja.

Evaluacija

(pptx: 214,66 KB)

Preuzmi