Najave i izvješća / 6. travnja 2023.

Sretno dijete – vizijom ravnatelja predškolske ustanove do pozitivnih razvojnih ishoda Dubrovnik

Agencija za odgoj i obrazovanje bila je organizator državnoga stručnog skupa Sretno dijete – vizijom ravnatelja predškolske ustanove do pozitivnih razvojnih ishoda. Održan je u Dubrovniku 14/15. ožujka 2023. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać svečano je pozdravila uzvanike, predavače, ravnatelje i ostale sudionike te ih upoznala s programom i otvorila skup.

U ime ministra dr. sc. Radovana Fuchsa i svoje osobno ime nazočnima je pozdravne riječi uputila Larisa Ott Filipović, voditeljica Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova Republike Hrvatske, predstavila je program predavanjem iz perspektive ishoda. O aktualnostima iz Ministarstva znanosti i obrazovanja govorila je Larisa Ott Filipović, prof., voditeljica Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Od predavanja ističemo: Kvalitetno vođenje i sreća kao cilj ili posljedica, Mirjane Milanović, Zajedničkom vizijom Vrtića do realizacije pozitivnih razvojnih ishoda – kako stvoriti sinergiju za vrtić sretne djece, Suzane Hitrec, prof., ravnateljice savjetnice; Psihologija dobrobiti djece i organizacija u institucionalnom okruženju, prof. dr. sc. Sanje Tatalović Vorkapić.

Na iskustvenim radionicama ravnatelji su jačali svoje kompetencije u području formiranja vizije vrtića, organizacije uvjeta za razvoj sigurne privrženosti i sreće djece/ljudi kao posljedice uloženog truda i ostvarivanja ciljeva.

Radionice: Od organizacije odgojno-obrazovne prakse do optimalnih psiholoških uvjeta za razvoj sigurne privrženosti, prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić; Jasne predodžbe o sreći i djelotvorno vođenje, Mirjana Milanović, prof.

Upravljanje ljudskim resursima i organizacija praćenja indikatora privrženosti odgojitelj – dijete i pozitivni razvojni ishodi, Jasna Crnčić, ravnateljica DV More.

Organizacija prijelaza i pozitivni razvojni ishodi u području sekundarne privrženost na relaciji odgojitelj-dijete, Marija Jelić, ravnateljica DV Župa dubrovačka i Petra Šoletić, stručna suradnica psihologinja.

Vođenje odgojno-obrazovnog procesa i oživotvorenje prava svakog djeteta na posebnu pozornost – kad djeca rado dolaze u vrtić?, Ivana Knezović, ravnateljica i Maja Stojnović, prof. stručna suradnica pedagoginja, DV V. Nazor, Zagreb;

Vođenjem ljudskih resursa do ponude posebnih programa – rana senzorna stimulacija, stručno razvojni centar RZ i pozitivni razvojni ishodi, Vesna Marić, ravnateljica DV Radost, Zagreb

O razvojnom planu govorila je mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova RH-a.

Na sesijama se raspravljalo o tome u kojoj mjeri se promijenio stav o sreći djece (kao spremnosti da vlastitim trudom sebe angažiraju, realiziraju u vrtiću), viziji i sigurnoj privrženosti. Vodile su ih više savjetnice Agencije mr. sc. Andreja Silić, Luja Zamečnik, prof. i Slađana Domladovac, prof. Okrugli stol vodila je voditeljica državnoga stručnog skupa.

Prijavljeno je bilo oko 260 ravnatelja i ravnateljica predškolskih ustanova.

Zaključci državnog stručnog skupu govore u prilog tome da je važno uključivanje predškolske djece u vrtiće u što većem broju jer time djeca ostvaruju mogućnost da kroz rani predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruju pozitivne razvojne ishode, sigurnu privrženost, dobiju iskustvo unutarnje sreće koja je osnova za zdravo odrastanje.

Svi ishodi i ciljevi skupa su ostvareni, a zadovoljstvo sudionika potvrda je uspješnosti.

Evaluacija

(docx: 58,76 KB)

Preuzmi