Najave i izvješća / 24. ožujka 2021.

Smjernice za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za djecu/učenike s teškoćama

Planiranje i programiranje za djecu i učenike s teškoćama temelj je njihova primjerenog odgoja i obrazovanje. Agencija za odgoj i obrazovanje niz godina na svojim skupovima ima teme s područja izrade individualiziranih (osobnih) kurikuluma. Ova tema uvijek pobuđuje veliki interes odgojno-obrazovne struke, a s obzirom na to da je u nekoliko posljednjih godina uvedena cjelovita kurikularna reforma ukazala se potreba za prikazom planiranja i programiranja u cjelokupnoj odgojno-obrazovnoj vertikali.

Državni stručni skup za edukacijske rehabilitatore, održan 17. ožujka 2021. godine, proveden je u dva dijela. U uvodnom dijelu eminentni stručnjaci u području planiranja, programiranja i vrednovanja dali su teorijski okvir, a u drugom dijela praktičari su prezentirali prikaze dobre prakse. Primjeri su pokrili odgojno-obrazovnu vertikalu od dječjeg vrtića do kraja srednjoškolskog obrazovanja u redovitim i u školama s posebnim uvjetima obrazovanja.

Uvodno predavanje održala je redovni sveučilišni nastavnik prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, koja je predavanju „Od procjene do izvedbe“ u planiranju i izvedbi individualnih kurikuluma/planova i programa za učenike s teškoćama dala prikaz procesa izrade i primjene tako izrađenog IK-a. Dr. sc. Đurđica  Ivančić u predavanju Vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća prikazala je vrste i načine prilagodbe vrednovanja učenika s teškoćama. O ulozi stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora u planiranju, izradi, provedbi evaluaciji individualnog kurikuluma/plana i programa govorila je Antonija Ćosić, mag. edu. rehab. Planiranje, izrada, provedba i evaluacija individualnih kurikuluma u DV bila je tema primjera dobre prakse koju je predstavila Gordana Špoljarić, mag. edu. rehab. O istoj teme u posebnim odjelima redovne osnovne škole govorila je Sladena Lovrić, mag. edu. rehab.

Praktičarke Dinka Žulić, mag. edu. rehab., Dubravka Sečan Roso, mag. edu. rehab. i Olgica Jukić, prof. edu. rehab., u prikazima dobre prakse izlagale su iskustava izrade, provedbe i evaluacije OK u razrednim odjelima posebnog programa za učenike s intelektualnim i teškoćama iz spektra autizma u osnovnim i u srednjim školama.

Skup je održan putem platforme Zoom. Interes je bio izniman, sudjelovalo je čak 882 odgojno-obrazovnih radnika.

Mara Capar, Robert Cimperman

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 686,15 KB)

Preuzmi