Najave i izvješća / 13. rujna 2022.

Programi vizualnih umjetnosti i dizajna u skladu s kurikularnim promjenama

Državni stručni skup za nastavnike srednjih škola područja Vizualne umjetnosti i dizajn održan je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 25. kolovoza 2022. godine u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu i u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti u Zagrebu.

Nastavnicima se u uvodnom dijelu programa obratio ravnatelj Škole Filip Pintarić, dipl. ing. arhitekture, istaknuvši zadovoljstvo novom energijom koju osjeća među nastavnicima sudionicima stručnoga skupa i organizacijom stručnoga usavršavanja u zgradi škole koja je oštećena potresom.

Nakon uvodne riječi voditeljice o samoj temi i programu rada, predavanje o Iskustvu stvaranja – strukturiranju procesa održala jeizv. prof.mr. art.dr. sc. Sonja Vuk s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, ističući stvaralački proces učenika koji je potrebno strukturirati na način koji učenici mogu naučiti i usvojiti te razviti kreativnost kao meta-kompetenciju pomoću koje će steći sposobnost prenošenja znanja na novi problem i svladati ostale mentalne operacije potrebne za postizanje ciljeva.

Dr. sc. Josipa Bubaš, s Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, predstavila je temu Iskustveni i interdisciplinarni pristup suvremenoj umjetnosti, osvrnuvši se na autoreferencijalne prakse umjetnica kojima je zajednički nazivnik određeni  stupanj autoreferencijalnosti, korištenje vlastitog tijela kao odraza društvenog polja i političkih odnosa. Njihove radove koji nastaju na granici privatnog i javnog poslužit će na nastavi za analizu umjetnosti 20-og stoljeća kroz dominantne preokupacije, senzibilitete i prioritete, odnos prema konstrukciji sebstva, rodne i ostale stereotipe.

Temu Folklorna ornamentika u umjetnosti održao je nastavnik predmeta Likovna umjetnost Tomislav Livaja, prof., iz Srednje škola Donji Miholjac. Govorio je o tradicionalnim oblicima folklorne ornamentike narodnih nošnji i uporabnih predmeta Slavonije. Nastavnike je podsjetio na narodne običaje, protumačio mnoge biljne, životinjske i geometrijske oblike i njihovu simboliku kao i simboliku boja te istaknuo važnost odgoja i obrazovanja učenika s ciljem očuvanja naše tradicijske kulturne baštine i ulaganje u kompetencije, znanja i istraživanja vezana za folklornu baštinu i nematerijalna kulturna dobra.

U posljednjem izlaganju nastavnik Denis Sardoz, prof., iz Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, predstavio je temu Timski rad u nastavi grafičkog dizajna na primjeru stvaralaštva učenika. Ekološkim plakatom kao reprezentativnim primjerom stvaralaštva učenika, ukazao je na važnost razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina učenika kao i njihovu međusobnu suradnju u timskom radu.

Radionicu i obilazak izložbe u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti u Zagrebu organizirala je Martina Božić, prof., iz Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Temom Raznolikost vizualno-likovnih sadržaja i polazišta u planiranju izvanučioničke nastave u muzeju, opisala je tijek izvođenja nastavnoga sata izvan učionice te ponudila niz kreativnih zadataka za učenike kao reprezentativne primjere aktivnoga učenja u kojima učenici s radošću stvaraju.

Ciljevi skupa bili su usmjereni na raznolikost vizualno-likovnih sadržaja kao polazišta za planiranje nastavnoga procesa, integriranje novih spoznaja u nastavu likovno-umjetničkog područja u srednjim školama, rekonceptualiziranje sadržaja likovno-umjetničkog područja s aspekta usklađivanja sa suvremenim kontekstom i kompetencijama neophodnima za djelovanje u nastavi.

Na stručnome skupu sudjelovalo je 42 učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola a ocjenskom je upitniku pristupio 41 sudionik.

Ocijenjeno je sljedeće: primjenjivost tema u praksi (srednja ocjena 4,85), aktualnost sadržaja (srednja ocjena 4,90), značaj stručnog skupa za osobni i profesionalni razvoj (srednja ocjena 4,82), ocjena stručnog skupa u cjelini (srednja ocjena 4,90) i ukupna ocjena predavanja (srednja ocjena 4,92).

Dio sudionika vrijednost stručnoga skupa vidi u raznolikim, zanimljivim i aktualnim temama primjenjivima u nastavi, razmjeni ideja i iskustava s kolegama iz nastavne prakse, izboru kvalitetnih predavača te prijateljskoj atmosferi.

Predložena su poboljšanja u vidu češćih okupljanja, proširene suradnje sa stručnjacima iz drugih područja vezano uz autorska prava i mentalno zdravlje učenika, organizacija višednevnog stručnog skupa i više radionica.

Državni stručni skup organizirala je viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Zvjezdana Prohaska.

Evaluacija

(docx: 912,60 KB)

Preuzmi