Najave i izvješća / 7. rujna 2022.

Proces stvaranja radijskih emisija

Stručno usavršavanje Proces stvaranja radijskih emisija, drugi modul, održan je 1. i 2. rujna 2022. u Osnovnoj školi Središće. Radionički rad učitelja i nastavnika prema iskustvenom modelu u skupinama omogućio je sudionicima skupa otkrivanje svih etapa stvaranja novinarskih radijskih emisija i radiodrama. S obzirom na nedostatnost edukacija na tome području, sudionicima je omogućeno stjecanje kompetencija u planiranju i pripremi novinarskih i dramskih sinopsisa, snimanja u različitim uvjetima te montaže radijskih emisija. Stjecanje kompetencija potrebnih za analizu i vrednovanje radijskih radova, vođenje skupina učenika u izvannastavnom radu, izmjena iskustava i znanja s područja radiofonije, najveći je doprinos dvodnevne interdisciplinarne edukacije. Valja istaknuti da su u kurikulumu predmeta Hrvatski jezik, i to u svima trima predmetnim područjima, radijske emisije izraz su kojim se predviđa stjecanje komunikacijskih vještina posebice slušanja. Učitelji i nastavnici koji godinama vode radijske skupine i sudjeluju sa svojim učenicima na svim razinama smotre LiDraNo izrazili su potrebu za mogućnošću objavljivanja radijskih učeničkih radova kojima bi učenici bili izloženi tijekom nastave hrvatskoga jezika.

Voditelji radionica za stvaranje radiodrama i radioigre bili su iskusni eksperti Stephanie Jamnicky, akademska redateljica i Srđan Nogić, audioinženjer. Svima zainteresiranima za novinarski radijski izraz voditelji su bili Majda Makovec Joksimović, novinarka i urednica radijskoga obrazovnog programa i Tomislav Šamec, elektrotehničar – audioinženjer.

Prvi dan stručnoga usavršavanja obuhvatio je radionice u kojima su sudionici radili na svojim sinopsisima, usvajali znanja o tehničkim uvjetima snimanja i snimali te pohranjivali zvučne zapise. Tijekom rada u radionicama drugoga dana, rad je bio usmjeren na ovladavanje računalnim programima za montažu i editiranje zvučnih zapisa. Na kraju stručnoga usavršavanja, sudionici su predstavili svoje radove, analizirali ih i vrednovali.

Evaluacijski upitnik popunilo je 50 sudionika od 57 njih ukupno. Iz grafičkih prikaza koji slijede, vidljivo je da su svi sudionici skupa vrednovali skup ocjenom izvrstan. Neupitna je aktualnost i primjenjivost sadržaja na skupu čemu svjedoči procjena učitelja i nastavnika na pitanja 1., 2., 3. i 6.

Osim uvida u vrednovanje od sudionika se zatražilo mišljenje i stav o potrebi radioničkoga modela iskustvenoga učenja. Stoga izdvajamo nekoliko osvrta učitelja i nastavnika sudionika skupa.

Izdvojite prednosti iskustvenoga radioničkoga modela stručnog usavršavanja.

Iskustveni radionički model stavlja sudionika u izrazito aktivni položaj u procesu stjecanja znanja te povezivanje s kolegama i stručnjacima-predavačima na dubljoj razini. Radionice su dinamične i daju više prostora za kreativnost te se svatko može usmjeriti na specifično znanje i vještine koje mu trebaju.

Navedite što biste izdvojili kao posebnu vrijednost skupa.

Posebna je vrijednost skupa iskustveno učenje koje je predvođeno stručnjacima u području radijskoga stvaralaštva. Imala sam priliku razviti vještine koje će mi biti potrebne u svakodnevnom radu s učenicima.

Kratak osvrt na suradnju s kolegama, voditeljima radionica i vaš angažman i aktivnost.

Bila sam aktivna tijekom skupa jer smo imali poticajnu radnu atmosferu, podršku voditelja radionice. Kolegice u mojoj grupi bile su također motivirane za učenje, a budući da smo sve bile neiskusne na području radijskoga izraza, poticale smo se na istraživanje i osvijestile da koliko je pozitivno ozračje značajno za učenje o novim područjima. Sigurno ću nastaviti dalje samostalno učiti zato što sam potaknuta ovom radionicom.

Evaluacija

(docx: 449,37 KB)

Preuzmi