Najave i izvješća / 7. rujna 2022.

Primjena multimedijske tehnologije u nastavi likovne kulture

Državni stručni skup namijenjen učiteljima likovne kulture s temom Primjena multimedijske tehnologije u nastavi likovne kulture „Digitalna i multimedijska tehnologija u interpretaciji umjetničke i kulturne baštine održan je 30. kolovoza 2022.kao hibridni model stručnog usavršavanja u trajanju od 8 sati. Cilj radnih aktivnosti bio je istraživanje mogućnosti likovnoga jezika, tehničkih i izražajnih mogućnosti novomedijskih tehnologija pri snimanju: fotografija, videozapis, digitalna umjetnost; interpretacija muzejske građe u funkciji očuvanja kulturnog identiteta, nadalje, aktivno sudjelovanje u različitim oblicima izvanučioničke nastave osmišljenim aktivnostima koje u sebi integriraju povijesnu i kulturnu baštinu ‘Civitas Sacra’  (povijest gradnje Šibenske katedrale, razaranje njezine kupole u Domovinskom ratu, eksponati iz riznice Šibenske biskupije). U pozdravnom obraćanju polaznicima seminara prenijela sam srdačne pozdrave ravnateljice Agencije dr. sc. Dubravka Brezak Stamać. Učitelji su izložili koncepte te ponudili novomedijske doživljaje kulturne baštine na temelju izvornih zbirki. Aktivnosti su bile istraživačke, konceptualizacija i planiranje, prijenos ideja medijima. Nove tehnologije doprinijele su inovativnim načinima interpretacije baštinskih zbirki te omogućile stvaranje novih edukacijskih elemenata s ciljem pružanja puteva k dubljem razumijevanju tema i ishoda. Nadalje, zadatak interpretacije bio je pobuđivanje poštovanja za sve vrste kulturne baštine, kao i razumijevanje njezinih vrijednosti za zajednicu.

Sudionici stručnog skupa anonimno su popunili evaluacijske upitnike u Microsoft Forms obrascu. Učitelji su ocijenili rad predavača, a na ponuđena pitanja davali brojčane ocjene od 2 (najlošija) do 5 (najbolja). Uz brojčane ocjene, ispitanicima je dana mogućnost da svojim riječima daju komentar, primjedbu ili prijedlog na ono što smatraju važnim. Veliki broj učitelja podržava skup u organizaciji muzejskih institucija i predlažu da se takvi susreti organiziraju bar jednom na godinu. Sudionici smatraju da su teme bile aktualne i zanimljive, a skup je bio realiziran u skladu s temom. Prijedlozi koji se odnose na strukturu programa i oblike rada na budućim stručnim skupovima su:

  • Učenje kroz animaciju
  • Art terapija
  • Animirani film u likovnoj kulturi
  • Digitalno crtanje
  • Nove prakse u području grafike

Sveukupne ocjene kvalitete seminara nalaze se u višem dijelu raspona ocjene odličan (4,96).

Na stručnom skupu je bio 81 učitelj. Stručni skup je završio u ugodnom prijateljskom ozračju uz posebnu zahvalu organizatorima.

Blaga Petreski, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Evaluacija

(docx: 432,74 KB)

Preuzmi