Najave i izvješća / 13. srpnja 2021.

Stručno usavršavanje o primjeni IT alata u nastavi kemije

Učitelji i nastavnici kemije imali su prilike sudjelovati na državnom stručnom skupu Primjena IT alata u nastavi kemije7. srpnja 2021. koji je održan u digitalnoj učionici na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu u online okruženju. Zahvaljujući Sporazumu o suradnji s Učiteljskim fakultetom, sudionici skupa su imali priliku vidjeti kako izgleda digitalna učionica, trenutno najsuvremenije opremljena učionica u Hrvatskoj. Za sudjelovanje i praćenje državnoga stručnog skupa, prijavilo se 250 sudionika (250/250) što govori u prilog o aktualnosti teme skupa.

Uvodno predavanje o Znanosti kao najljepšoj ikad ispričanoj bajci održao je prof. dr. sc. Siniša Opić, dekan Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Sudionici su iznimno zadovoljni održanim predavanjem zbog novih spoznaja iz „kutka“ znanstvenika u području društvenih znanosti. Između ostaloga je bilo riječi o determinističkom određenju znanosti, aksiomima jedinstva prirode, kalkulacijama na razini statističke vjerojatnosti, sinergiji atomskog i društvenog svijeta. Dan je pregled postignuća pojedinih znanstvenika, a u  završnici predavanja, predavač raspravlja o odgoju kao interakcijiuvod u kvantnu pedagogiju.

Tijekom predavanja izv. prof. dr. sc. Nenada Judaša bilo je govora o uporabi računalnih IT alata u nastavi kemije s posebnim osvrtom na specifičnosti koje pred nas postavlja izvođenje online nastave.

Nakon održanih predavanja, sudionici su imali prilike sudjelovati u radu četiri radionice u online okruženju: Nastava kemije uživo vs. online  (Mirjana Župa, prof. savjetnik iz Prirodoslovne škole u Splitu), Uporaba H5P alata na odabranom primjeru (Maja Dubovicki, prof. iz Gimnazije Matije Antuna Reljkovića iz Vinkovaca), Odabir IT alata pri ostvarivanju ciljeva nastave kemije (Lana Šojat, prof. mentor iz VII. gimnazije u Zagrebu) i Online vrednovanje, (Arjana Blažić, prof. iz IX. gimnazije u Zagrebu).

Nakon održanih radionica, sudionici su ispunili evaluacijske upitnike iz kojih je vidljivo da su zadovoljni primjenjivošću odabranih tema u nastavi i komunikaciji predavača sa sudionicima skupa. Sudionici procjenjuju i o potrebi daljnjeg i intenzivnijeg stručnog usavršavanja.

dr. sc. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju, Agencija za odgoj i obrazovanje

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 17,00 KB)

Preuzmi