Najave i izvješća / 25. veljače 2019.

Prezentacija sa stručnog skupa Prirodna dedukcija-2.dio