Najave i izvješća / 22. kolovoza 2014.

Predavanja sa stručnog skupa Građanski odgoj i kumunikacija za stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Stručni skup Građanski odgoj i komunikacija za stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila održan je 20. kolovoza 2014. u OŠ Nad lipom u Zagrebu. Predavanja na skupu su održali: prof. dr. Ljiljana Igrić, prof. dr. sc. Snježana Sekušak i mr. sc. Sanja Jelić. Iskustveni dio  kroz radionice vodili su: prof. dr. sc. Snježana Sekušak, prof. Ljiljana Pintarić Mlinarec i Mara Capar,viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje. U nastavku objavljujemo predavanja sa skupa.

Dokumenti