Najave i izvješća / 10. srpnja 2012.

Predavanja sa skupa Vrednovanje učeničkih postignuća u socioemocionalnom području

Viša savjetnica za povijest Loranda Miletić održala je  2. i 3. srpnja 2012. u Šibeniku stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije s temom Vrednovanje učeničkih postignuća u socioemocionalnom području. Predavanje na skupu održali su  Elvira Nimac, prof., školski psiholog, Loranda Miletić, prof.,viša savjetnica za nastavu povijesti i Đuro Capor, prof., nastavnik povijesti.Stručni skup s istim programom održat će se i u Dubrovniku 20. kolovoza za učitelje i nastavnike Dubrovačko-neretvanske županije. U privitku objavljujemo predavanje sa stručnog skupa.

Dokumenti