Najave i izvješća / 24. ožujka 2014.

Predavanja s državnog stručnog skupa ravnatelja osnovnih škola, Poreč 2014.

Objavljujemo predavanja i prezentacije sa stručnog skupa ravnatelja osnovnih škola Kultura javnog komuniciranja, koji se od 17. do 19. ožujka 2014. godine održao u Poreču.

Predavanja i prezentacije