Najave i izvješća / 18. svibnja 2012.

Predavanja i prezentacije s državnog skupa pedagoga u Osijeku, svibanj 2012.

Objavljujemo predavanja i prezentacije s državnog stručnog skupa Profesionalni razvoj u školi – mogućnosti i izazovi, koji je za stručne suradnike pedagoge održan u Osijeku od 7. do 9. svibnja 2012. godine.

Dokumenti