Najave i izvješća / 7. rujna 2022.

Poučavanje komunikacijske vještine govorenja u mrežnom okružju

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike španjolskoga jezika „Poučavanje komunikacijske vještine govorenja u mrežnom okružju“ održan je 29. kolovoza 2022. u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Iako je broj prijavljenih bio malo veći, na skupu se okupilo dvanaest sudionika iz raznih krajeva Hrvatske, ali pretežno iz primorskih županija.

Skup je započeo uvodnom riječi i pozdravima u 10:00 sati, a završio je u 18:00 sati.

Namjera je bila da se sagledaju specifičnosti poučavanja komunikacijske vještine govorenja i predstave sredstva čija implementacija može doprinijeti uspješnosti nastavnog procesa, osobito s obzirom na recentna iskustva njegove digitalizacije.

Prvo izlaganje dr. sc. Ivane Zovko (Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru) i dr. sc. Ree Lujić Pikutić (Odjel za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru) poslužilo je za rekapitulaciju iskustva poučavanja na daljinu u mrežnom okružju i za promišljanje mogućnosti korištenja IKT-a u daljnjem nastavnom radu. Pri tome je fokus bio na nastavniku i njegovim osobinama odnosno na načinu kako se snašao u nastavi koja se odvijala mrežnim putem što je zatim stavljeno u općenitiji kontekst uloge nastavnika danas. Predavanje ostvareno mrežnim putem (platforma Zoom) uključivalo je uspješnu dinamičnu interakciju sa sudionicima skupa.

Drugo je izlaganje, pod naslovom Španjolske diskursne oznake i modalne konstrukcije u poučavanju vještine govorenja, održao Lovro Sučić, prof. (Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru). U njemu se, nakon sažete uvodne raščlambe naslovnih pojmova, osvrnuo na njihovo mjesto u aktualnoj španjolskoj gramatičarskoj praksi i u dokumentima koji predstavljaju metodički okvir za poučavanje španjolskoga kao stranog jezika. U završnom dijelu ponuđena su promišljanja o mogućnosti pridavanja veće pažnje diskursnim oznakama i modalnim konstrukcijama, najprije na receptivnoj, a zatim i na produktivnoj razini, te je predstavljeno nekoliko obrazaca aktivnosti pomoću kojih bi se moglo pospješiti inkorporaciju navedenih jezičnih elemenata u govornu produkciju.

Nakon stanke za ručak, savjetnica Sanja Turčić Padavić, prof. (Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci) iznijela je model poučavanja komunikacijske vještine govorenja putem usmenih izlaganja na temelju vlastite nastavne prakse. Sudionike je podsjetila  na prezentacijske vještine, te im predstavila obrazac po kojem učenike osposobljava za pripremu i organizaciju materijala, strukturiranje izlaganja. Osvrnula se pritom na usvajanje govornih vještina i strategije suočavanja sa stresom. Osim navedenih pitanja, sudionici su u interakciji s predavačicom osobito zanimanje pokazali za temu vrednovanja.

U nastavku je radionicu o digitalnim alatima u nastavi španjolskoga kao stranog jezika (Herramientas digitales en el aula de ELE) na španjolskome održala Almudena Santamaría Martín, mr. art. (Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i to putem platforme Zoom. Na radionici je osim posredstvom Zooma interakcija sa sudionicima ostvarena i preko drugih mrežnih aplikacija, a sama se radionica bavila najprije promišljanjem o mjestu što ga mrežne platforme zadobivaju u nastavi stranih jezika, a zatim i predstavljanjem koristi nekih digitalnih alata.

Lovro Sučić, prof., moderirao je plenarnu raspravu tijekom koje je bilo govora o sustavu napredovanja u zvanje, natjecanju iz španjolskog jezika, obilježavanju Europskog dana jezika i ostalim pitanjima praktične naravi.

Skup je završio evaluacijom samog skupa za što je sudionicima poslužio Googleova aplikacija Obrazac.

Lovro Sučić, prof.

Evaluacija

(docx: 197,88 KB)

Preuzmi